EMNER

Hvorfor har beslutning taget otte år?

Fungerende justitsminister Brian Mikkelsen har netop meddelt, at ingen vil blive stillet personligt til ansvar for rod og smøl i straffesager i Frederiksund politikreds. Begrundelsen skule være, at sagerne efterhånden ligger fem år tilbage i tiden. Med dette som udgangspunkt må jeg erkende, at forsvarsminister Svend Aage Jensby så også må erkendes for "renset" i en sag, som ligger otte år tilbage. Sagen drejer sig om, at jeg på det tidspunkt løb ind nogle gevaldige øretæver - bl.a. fra daværende menigt medlem af Folketinget Svend Aage Jensby (V). Min brøde var, at jeg stillede spørgsmålstegn ved Hjemmeværnets berettigelse i en ny verdens-orden. Fem-seks år efter Berlinmurens fald og Sovjetunionens kollaps! Mit forslag om, at Hjemmeværnets ressourcer i langt højere grad burde anvendes på et øget civilt beredskab blev på det kraftigeste imødegået. - Fra Hjemmeværnets egne folk naturligvis, men ivrigt fulgt op af borgerlige politikere som Niels Ahlmann-Olsen og.Jensby. "De brave mænd", sagde Jensby om hjemmeværnsfolkene, som med våben i hånd ville forsvare Danmark (han glemte åbenbart de kvindelige medlemmer af Hjemmeværnet!). Nu - otte år senere er tonen en helt anden. Svend Aage Jensby er blevet forsvarsminister, og realiteterne trænger sig på. Trusselsbilledet i form af et muligt angreb på Danmark er selvfølgelig det samme som da jeg fremførte mine synspunkter, men politisk er det anderledes. Derfor kan jeg kun konstatere, at når forsvarsminister Svend Aage Jensby fremlægger forslag om en total omlægning af det danske forsvar - incl. Hjemmeværnet - så har jeg fået fuld opbakning til mine forslag, som altså er otte år gamle - og som bestemt ikke fik en blid medfart dengang. Bedre sent end aldrig kan man selvfølgelig sige, men ærlig talt kan det bekymre mig noget, at landets forsvarminsiter skal bruge otte år på at analysere frem til en løsning som allerede den gang var temmelig indlysende.