Hvorfor her?

Det er påfaldende, at de såkaldte eksperter har fundet velegnede jordbundsforhold i de dele af Danmark, som ofte går under betegnelsen "Udkantsdanmark".

Skal man være lidt galgenhumoristisk, kan man jo sige, at det er godt, at der endelig er noget, vi kan få. Vi er ellers blevet så vant til, at staten kun kan finde ud af at tage fra os, så det positive må jo være, at de nu vil give. Men hvad er det, de giver? Noget, de slet ikke tør placere i deres egen nærhed, dvs. der, hvor der bor mange vælgere! Nu er det jo sådan, at vi her i Danmark ikke har erfaring med opbevaring af atomaffald, og derfor ville det være nærliggende at eksportere det til lande der har denne erfaring. Men det har aktivisterne i de radikale og socialistiske partier vel fået sat en effektiv stopper for ved den store ståhej, de rejste omkring noget kemikalieaffald fra Australien, som skulle uskadeliggøres på værket i Nyborg. Berettiget eller ej, men resultatet af denne aktion er jo så blevet, at vi ej heller kan eksportere os ud af problemet, så det kan håndteres på en mere betryggende måde af folk, som har en vis erfaring hermed. Men hvor er de så miljøbevidste mennesker henne nu? Kemikalieskibets last skulle dog håndteres af eksperterne på Kommunekemi i Nyborg, som nok ved, hvad de har med at gøre. Angående atomaffaldet ser det anderledes ud her hos os. Vi kan bare se på og leve med det. Nok hævdes det, at det atomaffald, der her er tale om, har en så lav farlighed, at det kan samles sammen med de bare hænder. Hvis dette står til troende, hvorfor skal det så deponeres længst mulig væk fra storbyområderne? Hvis det er så ufarligt, at det kan opsamles med de bare hænder, så grav det ned i baghaven ved Risø, eller ude på Amager, det ligger jo også i udkanten af Danmark! Men den bedste løsning vil trods alt være, at vi lader det gå samme vej, som meget af vores kemiske affald allerede gør i dag, fordi det er det mest hensigtsmæssige. Vi Kristendemokrater mener, vi skal søge de mest hensigtsmæssige løsninger i sådanne spørgsmål.