Hvorfor ikke droppe røg, kød og sprut?

SUNDHED:10.6. tilkendegiver Karl Maksten sin utilfredshed med, at der propanderes for rygestop. Det er uforståeligt, at en ellers intelligent mand ikke begriber, at tobak har dræbt millioner og generet flere endnu (passiv rygning). Det er da godt, at sundhedsmyndighederne advarer kraftigt imod rygning. Ja, man kan sige, at det ikke rigtigt hænger sammen, når det alligevel er et lovligt produceret nydelsesmidel. Jeg ville ønske, at man forbød salget. Det kommer muligvis en dag. Forresten er der en del andre "lovligt producerede" varer, der er i høj grad skadevoldende. Det er produkter af dræbte dyr, altså kødvarer. Dr. med., professor Ole Færgemann trådte engang i efteråret frem på tv-nyhederne og sagde uden vaklen, at det generede ham meget, at det offentlige subsidierer et erhverv, der fremstiller varer, der gør folk syge! Han talte om kødproduktion, der jo får milliarder i subsidier. Han sagde helt umisforståeligt: "Dyrisk protein og dyrisk fedtstof ødelægger hjerte-kar-systemet". Og vi véd jo alle, at vi solidarisk opretholder sygehusvæsenet, sådan at de mange tilfælde af nævnte sygdomme kan hjælpes en smile. Genskabelse af fuld styrke er der ikke så tit tale om, men meget kan reddes, hvis patienterne er med på en topsund kostplan. Da vi nu er ved skadevoldende ting, kunne vi også se på alkohol. Dét er også et lovligt fremstillet produkt. Var det ikke godt, hvis man ikke havde så let adgang til spiritus?