Hvorfor ikke give ældre reelt frit valg?

Er der frit valg på ældreområdet, når man må købe ekstra timers rengøring eller pleje fra de private leverandører og ikke fra kommunen?

Er der frit valg, når kommunen skal uddele reklamemateriale fra de private leverandører og ikke må anbefale sig selv, når de private må reklamere alt det, de vil, for sig selv? Er det ordentligt overfor vores ældre? Det er totalt konkurrenceforvridende, at regeringen har indført et frit valg, som ikke er spor frit alligevel. Ældre er ikke ens, og nogle vil og kan gerne købe nogle ekstra ydelser, men det skal selvfølgelig helst være fra samme sted, som man får sine grundydelser. Der er jo ingen grund til, at der skal komme endnu flere fremmede mennesker i éns hjem end der gør i forvejen. Da kommunen ikke må sælge ekstra timer end de, som den ældre er visiteret til af kommunen, bliver kommunen ofte sorteret fra blot af den grund. Og det uden, at den ældre får mulighed for reelt at vælge den leverandør, som man mener leverer den bedste kvalitet og service. For det første sætter det de ældre i en valgsituation, som er svær og indeholder urimelige kompromisser og for det andet udhuler det den kommunale service. Der er en smertegrænse for, hvor meget kommunen kan tåle at miste til de private leverandører, før stordriftsfordelene forsvinder og det vil blive dyrere for kommunen at levere servicen eller der vil blive leveret dårligere kvalitet for de ældre. Det kan medføre, at de svageste af vores ældre, som er meget plejekrævende og ikke har råd til at købe ekstra ydelser og derfor beholder kommunen som leverandør, reelt vil få dårligere service. Og det er stik imod SF's politik. Jeg synes, det er i orden at give de ældre frit valg, men så skal det altså også være ordentligt frit, så kommunen får lov at konkurrere på samme vilkår som de private og dermed også til at sælge ekstra ydelser. Lad det være en opfordring til regeringen om at få lavet om på denne urimelige ordning, som i bund og grund også burde være imod regeringens egen politik om at lade de frie markedskræfter råde.