EMNER

Hvorfor ikke målrette ydelser?

BRUGERBETALING:Anders Christensen skriver (12.8.), at Liberal Alliance skal bekæmpes, fordi vi vil indføre beskeden brugerbetaling i sundhedsvæsenet. I Danmark har vi allerede brugerbetaling på mange offentlige ydelser som institutionspladser, tandlægebesøg og plejehjem, hvorfor det giver god mening at betale et mindre beløb for at besøge lægen, som man gør det hos vores svenske og norske naboer. Ifølge Velfærdskommissionen vil man ved at indføre brugerbetaling på f.eks. lægebesøg rent faktisk kunne målrette ydelserne langt bedre mod dem, der virkelig har brug for det. Desuden mener jeg, at det vil øge danskernes ansvarsbevidsthed og afholde folk fra at besøge lægen mere end højst nødvendigt. De kronisk syge og allersvageste i vores samfund skal selvfølgelig ikke lades i stikken, fordi der indføres beskeden brugerbetaling, og derfor er vi i Liberal Alliance begejstrede for Velfærdskommissionens anbefalinger om at lade brugerbetalingen afhænge af borgernes indkomst og ligeledes begejstrede for at indføre et loft over, hvor meget den enkelte kan blive opkrævet.