Lokalpolitik

Hvorfor ikke sige nej til motorvej?

EGHOLM:Hvor er det ærgerligt at se Orla Hav og Ulla Astmann så enige i amtsrådet om den motorvejsvestforbindelse over Egholm, når andre socialdemokratiske kommunale topposter i byrådet går imod den og støtter en ekstra tunnelrør, som statens jo finanserer alene. Vestforbindelsen vil belaste den i forvejen overbelastede kommunale økonomi yderligere. Burde de ikke tage et internt møde, Orla Hav Og Ulla Astmann, om at blive enige om at dæmpe retorikken i den tabersag, som motorvej over Egholm er. En motorvej over Egholms marker og enge vil ødelægge hele vestbyen og Eghoms sjældne natur. Tag over på Egholm begge to og gå en tur sammen og sæt jer nær de i EU også fredede hyberroser og lyt til de nationalfredede frøer og fugle og tænk på hvordan en motorvej ville ødelægge dette og støje istedet for. Hvis I tog den tur sammen - ville I helt sikkert komme tilbage med samme afvisning af den motorvej over Egholm, som borgmester Henning G. Jensen og Thomas Kastup Larsen og andre socialdemokrater og andre heldigvis står for. Det er så ærgerligt at se jer begge to stå for det modsatte. Amtrådets beslutning i denne sag er jo forbi 1. januar 2007, og hvorfor ikke følge de øvrige nordjyder, som siger nej til motorvej.