Ældreforhold

Hvorfor ingen pædagoger?

Politisk er der de seneste par år blevet talt om ¿livskvalitet¿ og et værdigt liv, som værende vigtige generelle værdier i plejehjemstilbud og andre institutioner med ældre mennesker.

Men hvad er livskvalitet og et værdigt liv? Er ældre-¿pleje¿ et ord, som rummer et udviklingsperspektiv samt et integritetsbevarende syn? Eller handler det om, at ældre mennesker, bosat på plejehjem, skal opbevares og kun lige have hjælp til praktiske gøremål, som rengøring, madlavning osv. Når man er blevet gammel, er det så ¿nok¿ kun at få dækket sine basale behov som mad, drikke, husly m.m.? Ud fra vores personlige menneskesyn, er dette ikke tilfældet. Vi mener, at integriteten er en vigtig faktor i dette spørgsmål om den enkelte borger på plejehjem-met. Herved opstår spørgsmålet, hvorfor arbejder der ikke pædagoger på plejehjemmene? I forbindelse med et projekt på Aalborg pædagogseminarium, har vi besøgt et privatejet plejehjem Lotte, der er en gammel ombygget patriciervilla, som har adresse på Kochsvej på Frederiksberg. Dette plejehjem er ikke en institution, men et hjem for de ældre, hvilket vi blev klar over, idet øjeblik vi kom ind af døren. Der hang billeder af alle beboerne og personalet fra private ture, hverdagssituationer og fester over det hele i den gamle patriciervilla. Derudover blev vi mødt med åbne arme, både af personalet, borgerne og ikke mindst lederen Thyra Frank. Der blev disket op med det helt store morgenbord, og vi fik alle en følelse af, at de var forberedte på at vi kom, og at vi var velkomne. Vi rejste alle spørgsmålet, er dette et skuespil for at tilfredsstille os som gæster? Efter en times tid i huset, blev vi klar over, at dette ikke var tilfældet. Alle, der kom og var i huset, blev modtaget i denne varme atmosfære. Efter lidt observationer blev det også hurtigt tydeligt, at personalet var der for borgerne og ikke omvendt, det var personalet der kom ind i borgernes hjem. Dette plejehjem er bygget op over den tankegang om, at de ældre har brug for forskellige stimuli og ikke kun den daglige pleje. Thyra arbejder ud fra denne tankegang, da hun altid har lært, at man aldrig skulle behandle andre dårligere, end man selv ville behandles. ¿Jeg har taget ting ind og mærket efter, er det her en måde, jeg gerne selv vil have det på, er det en måde, jeg godt vil have dem, jeg holder af, skal have det på, og hvis svaret er nej, og sagen er stor nok, så har jeg altid protesteret.¿ siger hun. De ligger et stort arbejde i at beskæftige sig med resocialisering. Thyra siger samtidig, at vi skal huske på, at de fleste, som kommer her, ikke har familie eller kan have mistet kontakten til dem, så personalet går ind og udfylder tomrummet, og det er dermed vigtigt, at de har tiden til at sætte sig ned og ¿bare¿ være der for de ældre. For at hjælpe de ældre med at få forskellige stimuli, har Thyra valgt at ansætte vidt forskelligt personale, lige fra sygeplejersker til en klejnsmed, det største krav hun har, er hvordan den enkelte person, møder den anden. Hun siger; ¿Mit personale er ikke head hunted, men heart hunted, jeg har fundet mennesker som har hjertet på rette plads. Mennesker som er med på, at vi mennesker ikke er sat her i livet til at fordømme, men til at bedømme. De skal være gode til at holde af, holde om og holde ud¿. Da vi spurgte om hvorfor der ikke arbejder pædagoger på dette plejehjem, svarede hun; ¿Jeg har aldrig modtaget ansøgninger fra pædagoger¿, men at hun hjertens gerne vil have en i huset. Derefter indskød hun, at de lige var blevet god-kendt til at have pæda-gog studerende, og at de lige havde haft en i et halvt år, hvilket hun var rigtig glad og tilfreds med. Som pædagoger har vi den faglige forståelse for, hvorfor vi arbejder ud fra den tankegang vi gør, vi har mange kompetencer til at kunne støtte op omkring det sociale aspekt, vi er bevidste om vores empatiske kunnen over for det enkelte menne-ske, samt deres forskelligheder og udviklings-muligheder. Kort sagt evnen til at se menesket bag rynkerne. Så her kommer vores spørgsmål igen ¿Hvorfor arbejder der ikke pædagoger på de danske plejehjem?¿ Efter vores besøg på Lotte, har vi undret os over, om Lotte er det eneste af denne slags plejehjem? Og i så fald, hvorfor? Er det økono-mien, mangel på mod til at råbe op i samfundet, eller er det mangel på viden fra regerings side i forhold til ældreplejen, der spiller ind? Thyra Frank holder foredrag om Lotte på Svenstrup bibliotek 4. december. [ Indlægget er indsendt på vegne af pædagogstudererende Tanja Laursen, Camilla Sørensen, Lene Bork og Anne Møller.