- Hvorfor kan forskelligheder ikke tolereres?

Ældreforhold 8. december 2007 05:00

ÆLDREOMSORG: Det er med nogen bekymring og uro, at man må læse i Nordjyske om den budgetmæssige nedskæring, der er bebudet for Birkelse Plejecenter. En nedskæring, som hele byrådet åbenbart ikke er orienteret om, men det må da givetvis bero på en vedtagelse i socialudvalg og et flertal i byrådet, eftersom socialudvalgsformanden har taget det i forsvar i et læserbrev. Forsvaret forekommer dog noget søgt og svagt, idet motiveringen for den drastiske nedskæring tilsyneladende skal ske i den hellige harmoniserings navn. I det synspunkt mangler der en væsentlig ting, nemlig harmonien! En harmoni kan ikke bygge på, at alt og alle skal være ens, men på, at forskelligheder kan trives og give den forskelligartethed, som gør et samfund levende og interessant at være i. Hvorfor vil man fra de bevilgende myndigheders side ikke indse, at der er forskel at tage hensyn til? Der er en forskel såvel på mennesker som på institutioner. Birkelse Plejecenter har fra sin start været en institution, der har praktiseret en virkelig god trivselsmulighed for sine beboere. To oplevelser, som jeg for nogle år siden har haft, er eksempler på trivslen på stedet: ¿Hvis A eet var kommen på Birkelse Plejecenter, hå A væt død i daw¿! Et andet eksempel på, at Birkelse Plejecenter er et godt sted at være, er, at en del af personalet trofast har udført deres gerning på stedet gennem mange år til glæde for beboerne. Det er bl.a. dette personale, der er kommet op i en højere lønramme, som kommer i farezonen med nedskæringerne. Som det er nævnt i andre læserbreve, vil nedskærin-gerne også gå ud over det samspil og den hjælp, centret har ydet til beboerne i de tilknyttede pensionistboliger. Hele betjeningsniveauet vil med det påtænkte budget blive væsentligt forringet, derom ingen tvivl. Men igen melder sig et hvorfor? Hvorfor denne tilsyneladende pludselige voldsomme nedskæring? Er det den form for velfærd, som både socialdemokrater og Venstre har råbt så meget om? Eller er der en anden skjult dagsorden bag ved snakken om harmonisering? Er det diakonerne, man er ude efter? Diakonerne som delvis har stået for driften af plejecentret og i høj grad har medvirket til, at det blev et godt sted - hjem - at være i for de skiftende beboere. Kan det monstro ikke længere tolereres? Ingen forskelligheder i Jammerbugt Kommune. Alt skal jævnes ud! Ih, hvor er det blevet kommunalt! Det får en til at tænke på kommunismens nedtromlen af alt særpræg! Man har vist glemt, at det var socialdemokraten (socialudvalgsformanden) Else Larsen, der mere end nogen anden gik i spidsen for at få rejst plejehjem i Aabybro og Birkelse ved hjælp af diakonerne. Dermed være ikke sagt, at det gode, som Birkelse Plejecenter har været, ikke kan gøres bedre. Men hvad opnår man så ved den såkaldte harmonisering og nedskæring af budgettet for Birkelse Plejecenter? At stedet bliver nedgjort til en blot og bar opbevaringsanstalt. - Velfærd !?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...