Hvorfor kvæle initiativ?

I onsdagens spørgetime i Folketinget havde jeg lejlighed til at ønske vores undervisningsminister Bertel Haarder til lykke med, at han inden for kort tid har fået lukket tre skrædder- og tekstilskoler i Danmark inden for kort tid.

Den sidste ¿ Vesthimmerlands Tekstilskole i Aalestrup ¿ ved en langsom kvælning, idet det har taget mere end tyve måneder at finde ud af, om skolen er SU-berettiget. Dvs., at eleverne er berettiget til at få ca. 60.000 kr. om året, samtidig med at de selv betaler et lignende beløb for at gå på skolen. De to andre lukkede skoler er Alexandra Skolen i Frederikshavn og Skrædderskolen i Århus. Humlen er, at ministeren påstår, at kun 24 pct. af eleverne efter uddannelsen er beskæftiget i relevant beskæftigelse, selvom skolen har været i stand til at dokumentere, at deres elever har en generel beskæftigelse på 78 pct., hvoraf 48 pct. af dem var i relevant beskæftigelse. For mig lyder det lidt vanvittigt, at en borgerlig-liberal minister på den måde kvæler det private initiativ. Jeg håber derfor at han vil svare på, 1. hvorfor han ikke har ladet Danmarks Statistik lave en uvildig opgørelse, 2. hvorfor der er forskel på private skoler og erhvervsskoler, hvad angår kravet om relevant beskæftigelse, 3. om det er ligegyldigt, at skolen har investeret i den nyeste teknologi, der reelt betyder at der er tale om en helt ny uddannelse, som bedre matcher erhvervslivets krav, og 4. hvorfor skolerne forskelsbehandles ¿ idet det virker besynderligt, at ministeren har godkendt nogle skoler, der ikke opfylder de rigide krav. Det er påfaldende, at overliggeren sidder højt ¿ for højt. Jeg kan nævne to eksempler på, at to af skolens dimittender ikke kan blive godkendt for ¿relevant beskæftigelse¿: den ene arbejder i en stofforretning på 32 timer og har ved siden af selvstændigt skrædderværksted, mens en anden arbejder med boligtekstil og har også selv skrædderværksted. Dette blev afvist som ¿relevant beskæftigelse¿, så der er ikke noget at sige til, at skolen har svært ved at overbevise ministeren. Nu er der så en reel risiko for, at der dels går gode lokale arbejdspladser tabt og dels, at det private initiativ bliver kvalt. Tillige risikerer vi også, at et gammelt håndværk uddør i Danmark. Men det må de borgerlige så tage ansvaret for. Anderledes kan det ikke være.