Retspleje

Hvorfor lade domstole ødelægge unik aftale?

EKSKLUSIVAFTALER:Det er ubegribeligt, at Fogh og Co. med beskæftigelsesminister Claus Hjort i spidsen ikke kan lade arbejdsmarkedets parter finde ud af forholdene på arbejdspladserne uden at blande sig. De borgerliges valgkamp havde eksklusivaftalerne som et varmt punkt, som skulle væk. Hvorfor blande sig, når Fogh og Co har rigeligt at gøre med at se væk fra de liberalistiske grundidéer med frit valg på alle hylder? Og ikke mindst krigsliderligheden. Eksklusivaftalerne er i det danske samfund inden for mange brancher, hvor ingen stiller tvivl. Se bare på lægerne, advokaterne, politi og lignende. HK har foretaget en meningsmåling, hvor resultatet var, at næsten 70 pct. af befolkningen støtter eksklusivaftalerne. Menneskeretsdomstolen i Strasbourg har besluttet, at den vil afprøve rækkevidden af eksklusivaftalerne på det danske arbejdsmarked. Det er lykkedes for Kristelig Fagforening og Danmarks Frie Fagforening at få sagen optaget ved domstolen uden om det danske retssystem. Det er de selvfølgelig i deres demokratiske ret til, men jeg er nu ikke sikker på, at de får noget ud af det, for som det danske arbejdsmarked er bygget op, er det jo aftalestof igennem overenskomster, der frivilligt indgås mellem arbejdsmarkedets parter, og hvorfor skulle domstolen ødelægge dette unikke forhold? Eksklusivaftalerne er nødvendige især på de mindre arbejdspladser for at overenskomsterne bliver håndhævet. En eksklusivaftale er også en tryghed for virksomheden, idet den sammen med overenskomsten forpligter fagforbundene over for medlemmerne og ikke mindst virksomheden.