EMNER

Hvorfor lade klinik lide kvælningsdøden?

ARBEJDSMEDICINSK:Kære ansvarlige amtspolitikere, lad nu være at grave en grøft, som du selv kan falde i efterfølgende. Det arbejde, som er udført af Arbejdsmedicinsk klinik (AMK), vil I med et pennestrøg reducere med 6,8 mio. kr. I kan ligeså godt give AMK kniven med det samme i stedet for denne langsomme kvælningsdød. Vi skal beholde AMK. AMK har gennem mere end 20 år udført et stort arbejde med forskning i arbejdsbetingede lidelser, herunder nedslidningsskader på bevægeapparatet. Man har formået at få det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen ved utrættelige kontakter til såvel organisationer som erhvervslivet med relevant og uvurderlig rådgivning, så man har kunnet sætte ind i tide, til gavn for såvel medarbejderne som virksomhederne, amt og kommune som har kunnet spare mange sygedagpenge ved den tidlige indsats. Ikke blot FOA's medlemmer har nydt stor gavn af den ekspertise, som AMK har. Mange øvrige fagforeninger i kommunerne har haft hjælp til at formindske generne af mange store katastrofer. Hvem husker ikke sager som Asbestsagen, Malersyndromet m.fl.. Astma- og allergi-lidelser, som blomster i disse år, vil der heller ikke fremadrettet blive forsket i. Hvad betyder dette så for amtets økonomi? Den besparelse, som I får her og nu, vil skulle betales tilbage mange gange senere i form af større sygefravær i mange og længere perioder. Sav ikke den gren over, I selv sidder på.