Hospitaler

Hvorfor lader region sig topstyre?

SYGEHUSE:Som Kristendemokrat undrer jeg mig over, hvorfor flertallet i Region Nord ikke vil forholde sig til, hvilket sygehusvæsen vi ønsker os i Nordjylland. Regeringen har bestemt, hvor mange penge, der i gennemsnit pr. borger skal være i sundhedsvæsenet. I TV Nord (2.5.) sagde Ulla Astman: ”Regeringen har bestemt, at der skal være 20-25 akutte skadestuer i Danmark, og at kvalitetskravene til sygehusvæsenet er skærpet”. Men bemærk lige, at Region Hovedstaden ikke slavisk følger, hvad regeringen og sundhedsstyrelsen har bestemt. Region Nord skulle følge Region Hovedstadens måde at løse sygehusstrukturen på og ikke lade sig topstyre af Sundhedsstyrelsen og regeringen. Kristendemokraterne vil ikke bare rette sig ind efter, hvad regeringen og sundhedsstyrelsen siger.