Hvorfor larmende tavshed i DF?

I Poul Nyrups regeringstid spildte Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti ikke en eneste chance for at komme i medierne. Hver gang en patient eller en ældre klagede over nogle forhold, gik Pia Kjærsgaard straks på stemmefiskeri, med god opbakning fra aviser og tv.

Tiderne har dog ændret sig. Ældresagen har for nylig dokumenteret, at Fogh-regeringens ældrepakke til en halv milliard, som blev støttet af Dansk Folkeparti, er blevet til en fuser. De fleste penge er nemlig gået til administration. Nu forsøger man igen at købe pensionisterne ved at ændre betingelserne for at få del i ældrepakken. En aftale, der kom i stand ved, at DF støtter "Forårspakken" som endnu engang snyder de svageste ved, at de bedst stillede kan nyde godt af denne "Bestikkelsespakke". Hvem talte om "den lille mands parti"? De ældre oplever også, at hjemmehjælperne nu har mindre tid til omsorgen end i Nyrup-perioden, ligesom de ældre medicinske patienter ofte kommer bagest i køen på landets hospitaler og må ligge på hospitalsgangene, som følge af den såkaldte "Løkkepose", der kun giver flere penge til operationer. Men hvad har Pia Kjærsgaard haft af kritiske kommentarer hertil? Ingen. Den Særlige Pensionsordning gav i Nyrup-perioden rig og fattig det samme beløb til udbetaling. Efter Fogh-regeringens ændring får millionæren - med DF's støtte, en gevinst svarende til 340.000 kr., mens "kassedamen", der kun tjener 150.000 kr., vil tabe 50.000 kr. i forbindelse med hun går på pension. Men DF lovede jo udtrykkeligt i sit arbejdsprogram fra sept. 2001, at de ældre ikke ville blive "ofre for nedprioritering". Løftet blev gentaget under den seneste valgkamp – igen og igen. En kommentar fra Pia Kjærsgaard i denne sammenhæng kunne være på sin plads. Sidste år ringede Enhedslisten rundt til alle landets kommunalbestyrelser for at høre, om DF's holdning til nedskæringerne af de sociale budgetter, der er en følge af Foghs og Pia K. meget roste, skattestop. Det viste sig, at i tre fjerdedele af de kommuner, hvor DF er repræsenteret i byrådet, har partiet stemt for disse sociale nedskæringer, og i knapt halvdelen af disse kommuner har DF stemt for nedskæringer, som især rammer de ældre! For nylig har Enhedslisten gentaget sit rundspørge – og resultatet er stort set det samme. Hvad har Pia K. haft af kommentarer til DF's massivt svigtede vælgerløfte overfor de ældre? Ikke ét ord, kun larmende tavshed! Arbejdsløsheden stiger og stiger. Alligevel truede beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i dec. sidste år med at fjerne 800 mio. fra dagpengeområdet, skønt Anders Fogh før valget lovede ikke at røre ved dagpengesystemet. Men hvor er "den lille mands parti"? Jo, der er med DF's støtte sparet 1,3 mia. på aktiveringen. Regeringen forlanger med DFs støtte brugerbetaling for de mange uden uddannelse der søger en arbejdsmarkeds-uddannelse, mens alle andre får deres uddannelser betalt. Regeringen afskaffer med DF's støtte, hjemme-serviceordningen, skønt Fogh ellers havde lovet at opretholde den. Heller ikke her er der nogen kommentar fra Pia K. Såvel arbejdsmiljø som miljøindsatsen og skattekontrollen forringes med DF's støtte. På disse tre områder er der fyret i tusindvis af de ansatte, som skulle have sikret kontrollen. Regeringen nægter, med DF's støtte, at stoppe skattehuller, som giver virksomhederne milliardfradrag, der så skal betales af skatteyderne. Fastfrysningen af ejendomsværdi-skatterne giver Venstres og de Konservatives kærnevælgere i de dyre villaer i Nordsjælland en kæmpegevinst, mens den almindelige borger ikke får noget, alt sammen med støtte fra "den lille mands partis" nemlig DF's! Men hov, Hvor blev Pia Kjærsgaard af? Hun forblev fuldstændig tavs!