Brønderslev

Hvorfor lukke noget velfungerende?

Af Valborg Holst Eventyrvej 33, Brønderslev, fmd. for Gigtforeningens Vendsyssel-kreds Af Aase Pedersen Markedsvej 1, Brønderslev, formand for Brønderslev Lokalafdeling: BESPARELSER: Det er nu snart 11 år siden der var indvielse af Aktivitetscenter Grønningen, hvori der er et lækkert varmtvandsbassin. Karen Jespersen stod for indvielsen, der var stor begejstring, og hun oplyste, at det var det første af slagsen i Danmark, og alle var sikker på, det var en stor besparelse på sundhedsområdet i kommunen. For syv år siden skulle der ske besparelser i Kommunen, da demonstrerede vi brugere af Grønningen. Og fik de ansvarlige til at indse at det var en dårlig ide, at skære på lige netop det punkt. Nu kunne vi igen, 24. august, læse i avisen at der er planer om at lukke Aktivitetscenter Grønningen. Det forslag kan vi ikke sidde overhørig, og vil hermed gerne fortælle lidt om hvor meget det betyder for de ældre, især at komme i bassinet da det er det vi beskæftiger os med, men også ovre på centeret. Dengang for syv år siden havde vi i Gigtforeningen 80 deltagere i varmtvandsbassinet om ugen. I dag har vi 110 deltagere til gymnastik i det varme vand hver uge. Det er ikke kun gigtramte, men personer med alle former for problemer i bevægeapparatet. Det at miste bevægelighed og muskelmasse kan betyde forskellen mellem at være selvhjulpen eller ej, og kan dermed give Kommunen øgede udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hospitalsindlæggelse og medicinforbrug, og ikke mindst drejer det sig om at bevare den livskvalitet, der betyder så meget for ældre og mindre handicappede, at være og bevæge sig sammen med andre ligestillede. Det vi hermed vil frem til, er at gøre de ansvarlige opmærksom på, at vi dermed sandsynligvis sparer samfundet for den udgift, og at det udelukkende er frivillig social arbejde vi udfører. Til slut vil vi lige oplyse om, at vi i Gigtforeningen betaler 121.000 kr. til Brønderslev Kommune om året i bassinleje, og det er brugerne selv, der betaler af egen tegnebog. Der er jo også mange andre, der benytter og betaler for brugen af bassinet, Så hvad er det lige, der kan spares ved at lukke det. På alle brugere og egne vegne håber vi på en bevarelse af varmtvandsbassinet i Grønningen.