Hvorfor må man ikke spørge?

Regeringen er blevet vred. Vred på Venstre.

Vred i en sådan grad, at den skælder ud på tv, i radio og ikke mindst i en kronik i Berlingske, hvor regeringens nye drengebande - i form af justitsminister Morten Bødskov, uddannelsesminister Morten Østergaard og skatteminister Thor Möger Pedersen - beskylder Venstre for alt fra oppustede friværdier og økonomisk uansvarlighed til hængekøjesyndrom og manglende samarbejdsvilje. Drengebandens udbrud kommer på ryggen af en melding fra vores formand. Han har gjort det klart, at Venstre gerne medvirker til at lave reformer, da vi rent faktisk bekymrer os om danskerne - og danskernes børn og børnebørn. Det var derfor, at Venstre sammen med De Konservative tog fat på at barbere den nettogæld ned, som vi overtog fra Nyrup-regeringen i 2001. 268 mia. kr. i gæld. Penge, som VK-regeringen betalte af og erstattede med et tilgodehavende på 92 mia. kr., så vi kunne investere for at begrænse skaden for danskere og danske arbejdspladser, da krisen ramte os og resten af verden. Det var derfor, at vi med genopretningspakken gennemførte besparelse i den offentlige sektor og bl.a. bad alle ministerier om at skære fem procent af deres budgetter og lønkroner for at sikre, at vi bruger pengene på velfærd frem for bureaukrati. Det var derfor, at vi gik i gang med at lave reformer. Dagpenge, efterløn og en højere pensionsalder - alt sammen for at få kassen til at stemme i 2020, så vores børn og børnebørn kan få et velfærdssamfund at vokse op i. Et velfærdssamfund, der er mindst lige så godt som det, vi selv er vokset op i. Og som også er fuldt af muligheder for den enkelte. Nu er der så kommet en ny regering. En regering, som beskylder Venstre for at ligge i hængekøjen og være økonomisk og politisk uansvarlige. Det klinger lidt hult al den stund, at Venstre har lavet aftaler med regeringen om en række ting - bl.a. en aftale om økonomien for politiet, om udmøntning af stats-puljen, flere praktikpladser, det Kgl. Teater og meget andet. Men det er rigtigt, at vi også har sagt nej til en stribe aftaler. For regeringen har pålagt danskerne ekstra skatter og afgifter for seks mia. kr. Regeringen indført en NOx afgift, som truer arbejdspladser i hele landet og tvinger virksomheder til at erstatte jobs i Danmark med jobs i udlandet. Og regeringen har reduceret arbejdsudbuddet med 4.000. Alt det gør regningen i 2020 større - og det vil vi ikke være med til. Hvor stor regningen bliver, ved vi ikke. Det er derfor, vi har sagt, at der er brug for et nyt 2020-overblik, for i Venstre mener vi, at det er bedst at lave politiske aftaler, når man ved, hvad det er for et mål, man skal nå. For kun på den måde kan vi skabe tryghed for danskerne - alternativet er jo, at vi på et senere tidspunkt skal genåbne aftalerne, fordi der alligevel ikke er penge nok. Men nu er regeringen altså blevet vred. Hvorfor ved vi ikke helt - måske fordi vi har spurgt til regningen. Men helt ærligt - hvorfor må man ikke spørge, hvor stor regningen er? Det må alle da have en interesse i at vide.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk