Hvorfor mangler Ny Dallvej?

Hvorfor mangler "Ny Dallvej" i VVM? Selv om diskussionen om den 3. limfjordsforbindelse har stået på i årtier, er der fra flere sider rejst kritik af, at VVM-redegørelsen ikke udgør et godt og forsvarligt grundlag for den store beslutning.

Et gennemgående kritikpunkt er, at Vejdirektoratet i trafik-beregningerne for parallel-tunnel-løsningen ikke har medtaget effekten af en ny tilslutning fra E45 til City Syd. Byrådet har planerne herfor klar i skuffen og må forventes at udvide vejnettet med en sådan vej, hvis parallel-tunnelen besluttes, da den ikke ligesom de vestlige løsninger indeholder en forbindelse fra E45 til City Syd. Jeg har derfor forsøgt at lave det regnestykke, som Vejdirektoratet ikke har forsynet os og politikerne med. Hvis der ikke etableres en 3. limfjordsforbindelse, vil trafikken på Hobrovej i 2020 jf. fremskrivningerne i VVM-redegørelsen udgøre 30.200 biler i døgnet i 2020. En vestlig 3. limfjordsforbindelse vil reducere denne trafik med 7.000-8.000 biler i døgnet, mens parallel-tunnelen stort set ikke vil have en effekt på trafikken på Hobrovej. Dette er en væsentlig årsag til den store ekstra tidsgevinst på over 7 mia. kr. ved at vælge en vestlig løsning fremfor en østlig løsning Men i regnestykket for parallel-tunnellen mangler den positive effekt af en tilslutning fra E45 til City Syd. Hvis den etableres som "Ny Dallvej" vil den jf. Aalborg Kommunes egen VVM-redegørelse fra 2009 om "Nye vejanlæg i Aalborg Syd" reducere trafikken på Hobrovej med 11.000 biler i døgnet i 2020. Vejdirektoratets og Aalborg Kommunes VVM-redegørelser viser derfor, at en parallel-tunnel kombineret med "Ny Dallvej" vil give den største reduktion af trafikken på Hobrovej i 2020, og dermed er parallel-tunnellen reelt bedre end VVM-redegørelsen giver indtryk af. Set ude fra ligner det en favorisering af de vestlige linjer og det gør også, at man bliver lidt mere skeptisk i forhold til nogle af de andre forhold, som VVM-redegørelsen kritiseres for, herunder bl.a. at den forventede årlige vækst i den fjordkrydsende trafik væsentligt overstiger den historiske (som tilmed indenfor de sidste 5 år er fladet ud) samt om det virkeligt er nødvendigt med et tunnelanlæg med 12 spor i Øst. Efter den jyske trafikmafia er fortid er jeg dog helt tryg ved, at de, som skal åbne kassen, foretager en kritisk vurdering af, om investerings-ansøgningen fra Nordjylland er baseret på retvisende forudsætninger.