Ravnkilde

Hvorfor mødte så få medlemmer op hos IK Sylvia?

FORENINGSKRISE:Det lille deltagerantal ved årets generalforsamling i IK Sylvia kunne være udtryk for, at klubbens medlemmer, passive som aktive, var godt tilfreds med bestyrelsens engagement i foreningen? Det kunne også være fordi tidspunktet for generalforsamlingen var annonceret til forskellige datoer og på forskellige tidspunkter? Måske har borgerne i Ravnkilde og omegn svært ved at sige nej til bestyrelsesarbejde, og derfor ikke "tør" møde op til generalforsamlingen? - Det er svært at vide, hvorfor kun få vælger at deltage. I løbet af generalforsamlingen, var jeg hele følelsesregistret igennem. Vrede over formandens beretning. Han havde intet at berette, da han ikke vidste, hvad der var foregået det forgangene år. Skuffelse over, at bestyrelsen ikke havde levet op til dens hensigter, i forhold til sidste års ekstraordinære generalforsamling, hvor blandt andet bestyrelsesmøder og information til underudvalg blev nævnt som en vigtig faktor for konstruktivt bestyrelsesarbejde. Irritation over manglende initiativ overfor opkrævning af indtægter til klubben. Her tænker jeg blandt andet på opkrævning af klublotto. Begejstring over det store deltager antal af børn til Fredagsfri og fastholdelse og øget fremgang af deltagere til Familiesvømning. Glæde over at samarbejdet med Haverslev på ungdomssiden i fodboldafdelingen går godt og det igen er blevet muligt af dyrke børnegymnastik. Stolthed over, at badmintoninteressen for børn/unge er så massiv og vedholdende. Nu skal der være ekstraordinær generalforsamling igen i vores idrætsklub 27. februar, hvor eneste punkt på dagsordnen er valg til bestyrelse. Det lyder umiddelbart kedeligt, hvilket det i virkeligheden også er, især hvis ingen har mod, tid og lyst til at stille op. Skal IK Sylvia igen blive en velfungerende idrætsklub, er vi derfor nødt til at vælge en bestyrelse, som vil gi' den en skalle!