Hvorfor ny forbindelse?

I debatten om Limfjordsproblemerne, altså trafikalt set, diskuteres stort set kun to løsningsmuligheder, en ny vestlig forbindelse eller et ekstra ¿rør¿ under vandet.

Men er det i det hele taget nødvendigt med den ekstra forbindelse? Kan problemerne ikke klares lige så godt ved at optimere den nuværende tunnelforbindelse? Det burde de kunne ved at eliminere de to åbenlyse årsager til problemerne i tunnelen: ¿Borgmestersvinget¿ og ¿Kridtsvinget¿. I morgenmyldretiden er det meget forstyrrende for den sydgående trafik, når de gode Nørresundbyere skal fra ¿Borgmestersvinget¿ og ud i den sydgående vognbane 2, idet der samtidig kommer tæt trafik nordfra, der skal ind i vognbane 1 for at komme til Aalborg via frakørsel 23 gennem ¿Kridtsvinget¿. Dette uheldige vejforløb er årsag til mange kødannelser i sydgående retning, så luk denne tilkørselsrampe og lad de nordenfjordske trafikanter køre en lille omvej til Nørre Uttrup og tilkørselsrampe 21, der om nødvendigt må udvides til at kunne klare den ekstra trafik, som dette vil medføre. Og de berørte trafikanter vil vel hellere bruge to-tre minutter på en lille omvej end holde i kø ved tunnelen i 15-20 minutter hver morgen. Men endnu værre er det med tilkørselsbanen fra ¿Kridtsvinget¿ og ud på motorvejen i nordgående retning. Det var måske et ubetydeligt problem i tunnellens barndom, når trafikanterne fra denne tilkørselsbane skulle ud i det nordgående tunnelrør, men i dagens trafik er det ødelæggende for en glidende trafikafvikling, at de langsomtkørende i tilkørselsbanen skal sammenflette med de noget hurtigere nordkørende motorvejstrafikanter ¿ der tilmed kommer på de tilkørende trafikanters højre side. Det er den væsentligste årsag til de kilometerlange bilkøer, der hver eftermiddag ¿kommer græssende¿ med retning mod Vendsyssel. Derfor: Luk denne blindtarm. Det kræver imidlertid, at der udbygges i nødvendig omfang, så trafikken uden problemer kan ledes ad Øster Uttrupvej op til tilkørselsrampe 24, hvor rundkørslerne nødvendigvis også må udvides. Hermed får de tilkørende trafikanter rimelig mulighed for at flette sammen med den nordgående motorvejstrafik inden de når tunnellen. For yderligere at fremme trafikafviklingen vil det være optimalt, om den udbygning til tre vognbaner, der allerede er sket i sydgående retning fra Vendsysselsløjfen til tunnelen, udvides, så der etableres tre vognbaner - i begge retninger - mellem Vendsysselsløjfen og Humlebakken, måske endda helt ud til Th. Sauers Vej. Dette indebærer, at bane 1 og bane 2 på de nævnte strækninger kan benyttes af den lidt langsommere trafik, med de sammenfletninger der nødvendigvis skal ske, medens bane 3 kan forbeholdes den noget hurtigere trafik ¿ og uden den forstyrrende tilkørselstrafik fra ¿Kridtsvinget¿ i nordgående retning. Nogle vil så mene, at man umuligt kan klare os uden de nævnte tilkørselsramper. Det burde ikke være et problem, for på strækningen fra Vodskov til Nibevej - ca. 10 km - vil der vel stadig være seks tilkørselsramper, og det burde være rigeligt til trafikmængden i en by af Aalborgs størrelse. Omkring Århus og Odense klarer man sig glimrende med fem tilkørselsramper på lignende strækninger, og disse to byer har vel en trafikmængde på samme niveau som i det nordjyske. Og på de omtalte strækninger må man endda klare sig med kun to vognbaner i begge retninger...