Hvorfor opfylder folkeskole ikke krav?

Oven på den afslørende rapport om danske skoleelevers dårlige placering i læsefærdighed, matematik og naturfag sammenlignet med især de andre nordiske lande står skolefolk på nakken af hinanden for at komme med undskyldninger for, at undervisningen ikke har båret bedre frugt.

Skolevæsen 12. december 2004 17:43
Ole Kyed, der kalder sig souchef ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Lyngby-Tårbæk kommune, siger ifølge NORDJYSKE Stiftstidende (9.12.): "At undervise eleverne efter hvad de hver især kan, er det bedste redskab til at gøre dem alle dygtigere." Men han indrømmer også, at skolerne ikke opfylder folkeskolelovens krav, selv om de har haft 11 år til det. Han indrømmer dog, at "Det er ikke let, det her", og så kommer han med en udtalelse, jeg ikke forstår: "Vi har en tradition, som ikke lægger vægt på den enkelte elev, og hvor lærerne i høj grad får lov til hver især at undervise, som de vil." Den udtalelse falder mig for brystet, og den må høre hjemme i den tid - eller før - hr. Kyed og alle nuværende lærere selv gik i skole. Jeg er en forlængst pensioneret lærer; men i al min tid som lærer underviste jeg traditionelt eleverne klassevis og anvendte gruppearbejde i passende omfang. Samtidig med, at jeg underviste "traditionelt", sørgede jeg da for at tilgodese den enkelte elevs behov, hjalp og opmuntrede hver især til efter evne at yde sit bedste. Den indstilling må betragtes som almen pædagogik, og den indstilling kan umuligt være ny eller fremmed for lærere, der fungerer i folkeskolen i dag.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...