Journalistik

Hvorfor opgive strukturen?

Per Christiansen, studievært på TV 2, indviede (19.4.) NORDJYSKE’s læsere

i, hvorfor TV 2 Nord har valgt at lukke egnsredaktionerne i Aars og Frederikshavn. Måske kan også fortælle licensbetalerne, hvilke bevæggrunde TV 2 Nords bestyrelse har haft for at ændre holdning fra en meget decentral struktur til en meget central struktur inden for blot et års tid. Per Christiansen tilkendegav meget rigtigt, at det er meget uinspirerende at være alene på en redaktion og kun have en kaffemaskine at snakke med. Nu var de fire egnsredaktioner under TV 2 Nord, der eksisterede indtil for nogle måneder siden, vel også to mandsbetjente, men det var vel kun et spørgsmål om tid. Måske er det nyt for de nordjyske licensbetalere - og måske også TV 2 Nords repræsentantskab - at tv-stationens bestyrelse på to hinanden følgende bestyrelsesmøder i sommeren 2004 faktisk besluttede at udbygge de eksisterende egnsredaktioner i Aars, Hobro, Frederikshavn og Hjørring med op til fire-seks medarbejdere hvert sted. Herudover skulle der i Aalborg etableres en egnsredaktion med op mod 10 medarbejdere og en egnsredaktion for Jammerbugt-området - placeret på stationen i Aabybro - også med fire-seks medarbejdere eventuelt flere. Udsendelse af programmer til seerne skulle fortsat ske i Aabybro, ligesom det også var her specialmedarbejdere i redaktionen, administrationen og direktionen fortsat skulle have hjemsted. Denne decentrale struktur byggede på gætterier om, hvordan den kommunale struktur ville komme til at tage sig ud fra 2007, og “arkitekterne” bag det vedtagne strukturforslag havde vist ikke taget meget fejl. Hvorfor har den bestyrelse, der vedtog dette, fuldstændig skiftet holdning fra omkring efteråret 2005 ? Man har realiseret målene for den redaktionelle størrelse i Hobro og Hjørring, men det er sket på bekostning af to andre redaktioner. Østvendsyssel og Vesthimmerland er foreløbig blevet ramt og hvis bestyrelsen har magt, som den har agt, bliver den nye Jammerbugt kommune det næste offer. “Tæt-på-motorvej”-argumentet holder ikke. Og besparelserne ved ikke at køre så ofte mellem Aalborg og Aabybro duer heller ikke, medmindre det vedtages, at der ikke er noget interessant at fortælle om fra de områder, TV2/Nord forlader. Men det er jo nok holdningen i ledelsen, for hvis der efter en eventuel flytning skal mere med fra Aalborg i TV Nord, bliver der vel færre minutter til rådighed i “vinduerne på TV 2” til resten af den endda endnu større Region Nordjylland.