Hvorfor pjækker elever?

Ministeriet for børn og undervisning har (22.11.) udsendt en pressemeddelelse om en landsdækkende kampagne, der skal forebygge fravær i grundskole og på ungdomsuddannelserne. Der er afsat 15 millioner til kampagnen.

Pressemeddelelsen nævner flg. grunde til fravær: dårligt "miljø i klassen, manglende opbakning fra hjemmet, faglige, sociale og personlige problemer." Men hvorfor dog ikke gå lige til sagens kerne og pege på den væsentligste grund til at skulke? Eleverne skulker, fordi de ikke finder det værd at gå til timerne! Hvad kan forebygge skulkeri? Det kan engagerede og dygtige lærere, der giver en undervisning, som eleverne glæder sig til, og som de nødigt vil gå glip af. Så længe undervisningens indhold er forudsigeligt med overhøring eller trivielt gruppearbejde, som ikke åbner for ny og spændende viden, kommer man ikke skulkeriet til livs. Som tidligere storskulker taler jeg af erfaring. Derfor bør fokus rettes mod lærerne og undervisningens indhold. Det gælder om at have lærere, som er engagerede i deres elever og deres fag. Det gælder om, at de yder en undervisning, som eleverne - svage som dygtige - glæder sig til, fordi de alle bliver klogere - time for time.