Ældreforhold

Hvorfor problem?

Man må da håbe, at der ikke er én eneste af de folketingsmedlemmer, der er medskyldige i masseindvandringen til Danmark, der har den frækhed at påstå, at vi ikke har råd til efterlønbnen til bl.a. de lavtlønnede, der ikke har en jordisk chance for at oprette en privat pensionsordning. Efterlønnen bør være de fattiges aldersforsikring, og vellønnede, som samfundet belønner med skattelettelser, hvis de opretter en privatforsikring, skal selvfølgelig ikke have i pose og sæk. Er beskatningen af det sidst udbetalte beløb for høj, så gør det mere brugervenligt, så flere kommer med, og vi slipper for det aldersfacistiske udtryk "ældrebyrden", der vist mest bruges af dem, der ikke mangler noget. Og hvad er det egentlig, vi snakker om? Efterlønnen er ca. 1000 kr. højere end folkepensionen, men folkepensionisten får huslejetilskud, så det går lige op. Hvordan kan det være et problem, at 60-65-årige, der ikke har en privat pension og i forvejen ofte er på dagpenge eller kontanthjælp, nu får udbetalt et beløb, der reelt er lig med folkepensionen? Og i et arbejdsmarked, der ikke vil se en ansøger over 45 år? Var det ikke S-toppen, der for et par år siden sagde, at det var vanskeligt at se fordelen ved at beholde de gamle på arbejdsmarkedet, når der ikke var job til dem? Vera Kristensen Laurits Christensensvej 17, Sæby