Lokalpolitik

Hvorfor så kort tid til debat?

STRUKTUR:Vi skal rundt om i kommunerne debattere den nye struktur, der er på vej, og det skal gå hurtigt. Men afsættet til en debat er der måske ikke, og hvis det er der, så er det ikke blevet til et klart billede. Det er en rimeligt vigtig forudsætning, specielt fordi der fra højeste plan er blevet meldt ud: Vi skal diskutere opgaverne først - samt: Hvad er det, min kommune skal kunne klare? Tiden til en debat med borgerne er faktisk forbavsende kort. Der er kun et par måneder, hvorefter de enkelte kommuner skal være klar med en udmelding. Vi risikerer nemt, at borgermøderne vil være omfattet af en betydelig usikkerhed, hvor dagsordenen nemt alene kommer til at omhandle geografien frem for baggrunden for det hele. "Snebolden er allerede blevet stor", lød det på Nordjyllands Amts indbudte møde 26.1. efter strukturkommissionen. Snebolden var ment som en understregning af, at der kommer en strukturændring, og det har vi nok alle vidst i et stykke tid. Men på den anden side kunne der endnu være tvivlende. Det var et interessant møde, hvor man havde indkaldt såvel ledende politikere som forskere. Hvis man nu var kommet for at få et bud på, hvilke nye opgaver de større kommuner skal kunne løse, ja, så kunne man godt bagefter ræsonnere på, om der var kommet noget egentligt brugbart frem. Det er på det indviklede, der er noget at hente, blev der meldt ud.De er de få, vanskelige opgaver, var en anden udmelding. Som en næsten selvfølgelighed blev der også sagt : Alt, hvad der er småt, kommer under pres. Får borgerne den betjening, de skal have, også de mest udsatte? var et spørgsmål, der rimer godt med, at vi har fået at vide, at ændringer kan komme inden for bl.a. følgende: De handicappedes forhold og specialundervisning. Hertil kan så føjes det enstrengede arbejdsmarkedssystem og en uddelegering af diverse kompetencer. Men spørgsmålet er, om der kommer et bedre udspil, vi kan have med til debat med borgerne. Kommunernes Landsforening taler om en kommunestørrelse, der modsvarer den opgaveflytning, som Folketinget endeligt måtte vedtage. Men det giver heller ikke noget svar her og nu. Vi må forvente, at der fremkommer et brugbart udspil, så borgerne i højere grad vil kunne forstå, hvorfor vi skal fremtidssikre den offentlige sektor. Men det skal faktisk gå ret så hurtigt!