Hvorfor så meget fremmedhad her?

Indvandrere bliver kaldt krimminelle, nydanskere, altmuligt. Det undrer mig så meget, hvorfor vi bliver chikaneret? I Danmark kender man ikke rigtigt til forskellen mellem integration og assimulation. Integration handler om respekt, at man lærer sproget, når man bor i et fremmed land, at man lærer om landets historie, kulter osv, men det betyder ikke, at man skal være dansk.

Jeg synes, at ordet integration er blevet misforstået. Hvorfor er der så meget fremmedhad her? Jeg ved godt, at der gode og dårlige mennesker alle steder, men der er ingen af disse politiker, der taler om racistiske emner i andre lande. I Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og andre EU- lande taler politikere om bekæmpelse imod racisme. Der skal virkelig være en balance i dette samfund. Man får ikke arbejde, fordi man har et andet baggrund. Kan man ikke lære af disse fejl og tænke på en forandring på mange områder. Regering og det ydreste højrefløj taler om integration, fint nok, man skal integrere sig, men hvad med de danskere, der er i udlandet? Respekterer de altid opholdslandenes retssystemer? De ved godt, at der også er danskere, der ikke respekterer love i udlandet, men hvad gør de ved det? Grunden til, at der er fordomme mod indvandrere er, at der er uvidenhed om deres baggrund og deres lande. Hvis regeringen og det yderste højrefløj ønsker et godt image for dette land, så skal de sørge for, at folk behandler hinanden rigtigt. Samfundet bør også lære af deres fejl. Hvis man har fremmedhad, kan man aldrig gøre en forskel. Når man rejser eller bor i et fremmed land, skal man respektere love, retssystemer, lære sproget og respektere det værdier som det land er bygget på. Demokrati er folkestyre, men det handler om respekt og lighed, uanset om man er nordisk eller fremmed. Mit budskab er, at man ikke nedvurderer andre og at man ikke latterliggør andre, fordi de er anderledes. Man kan forandre dette samfund, hvis man træffer nogle valg med gode kvaliteter og gode beslutninger. Det er ikke bare politikere, der kan træffe det valg. Det gælder også befolkningen.