Lokalpolitik

Hvorfor sælge el- og varme- forsyningerne i Frederikshavn?

SALG:Erik Sørensen, hvorfor vil du absolut sælge el- og varmeforsyningen, når du har aktiviteter, du kan sælge samt likvide midler, du kan anvende i dag eller i morgen og redde kommunekassen? Bl.a. ved du og vi, at for nogle år siden solgte kommunen Elsam-aktier for 183 mio. kr. Da vi ikke har hørt i dagspressen, at de er anvendt, må de ligge som likvide midler et eller andet sted. Brug dem uanset om staten skal have 40 eller 60 procent, så har du reddet kommunekassen her og nu samt du har forbrugernes ejendom i behold, samt du har tid til at tænke dig om endnu en gang (evt. med nye uvildige rådgivere). Derefter kan du hurtigt sælge andre aktiver, som vi ved, vi ligger inde med, feks. Nordjysk elhandel - gadebelysning i Skagen og Aalbæk m.v. (selv om det vil være sørgeligt). Der ud over må vi også have andele i Vendsysselværket som kan omsættes, selv om der skal betales afgift til staten. på den måde reddes forbrugernes værdier. Alt dette er bedre end en kraftig forhøjelse til forbrugerne, som vi vil få, hvis vi bliver privatiseret, og du kan være stolt af at have reddet forbrugerne fra en kæmpe stor økonomisk lussing! NB: Dine økonomiske rådgivere Ud fra dine handlinger til i dag må vi se i øjnene, at de rådgivere (jeg vil ikke kalde dem økonomiske), du har anvendt, er totalt ligeglade med forsyningens brugere i hele Frederikshavn samt opland (jeg kan ikke forestille mig, at salgsideen er noget, du alene egoistisk har besluttet). Hvorfor anbefaler rådgiverne salg i stedet for at anvende som forannævnt, som kan klares her og nu og redde forbrugernes ejendom? Vi må konstatere, at dine rådgivere er bedøvende ligeglade med os. Du burde skamme dig på dine rådgiveres vegne. Erik Sørensen: Hvorfor vil du absolut slagte dine egne brugere i Frederikshavn og omegns forsyning, når du har andre muligheder? Konsekvenser ved salg Økonomisk gabestok. El- og varmeforbrugerne sættes i en økonomisk ruinere situation, hvis byrådet vælger at sælge de to selskaber. Den nye køber er nødt til at få sin investering forrentet, og det er der kun forbrugerne til at betale - altså vil elregningen og varmeregningen for den enkelte forbruger, alt andet lige, blive væsentligt større. Giver en investor f.eks. 500 mio. kr. for de to forsyninger, vil det måske koste ham mellem 40 og 50 mio. kr. i rente og afdrag om året. Dertil kommer fortjeneste. De penge er han nødt til at lægge oven i de el- og varmeregninger, som han månedligt sender til forbrugerne i Frederikshavn og omegn. Alt i alt har byrådet lagt en ny skat på el- og varmeforbrugerne i ovennævnte størrelsesorden. Det er jo for sent! Alt i alt er det for sent at sælge de to forsyninger. Det er nemlig således, at staten inddrager 40 eller 60 procent a salgssummen til statskassen. Tilbage står kommunen med et betydeligt mindre engangsbeløb, som godt nok varmer i kommunekassen her og nu, men som ikke gavner kommunekassen på sigt, netop fordi det jo er et engangsbeløb. Selvforsynende med energi år 2015. Byrådet har for nylig meldt ud, at Frederikshavn by skal omstilles til 100 procent vedvarende energi senest i år 2015. Hvis denne ambitiøse målsætning skal blive til virkelighed, så skal der sandsynligvis med tiden gennemføres omfattende forandringer i de enkelte huse, på de to forsyningsnet for el og varme, og på produktionsanlæggene. Det bedste udgangspunkt vil være, at "byen" selv ejer de to net, og at forbrugerne ikke på forhånd har brugt pengene til at betale "skat" med. Forpligt den nye ejer. Hvis byrådet absolut vil af med de to forsyninger, er det oplagt, at byrådet i udbudsmaterialet skal forpligte den nye ejer til at gennemføre foranstaltninger, så byrådets målsætning om at blive selvforsynende med energi gennemføres af den nye ejer. Har byrådet krævet dét i udbudsmaterialet? Husk at orientere forbrugerne. Hvis du, Erik Sørensen, insisterer på at sælge de to forsyninger, har du en moralsk pligt til forinden at redegøre for, hvad det økonomisk kommer til at koste for den enkelte husstand. Tæring efter næring På et eller andet tidspunkt inden for overskuelig tid bliver byrådet nemlig alligevel nødt til at sætte tæring efter næring. Altså må byrådet snart trække i arbejdstøjet, og få indtægter og udgifter til at gå op, således man dels kan betale sin gæld tilbage og dels svare enhver sit. Og hvad med medarbejderne? Byrådet har givet medarbejderne ved forsyningerne en tryghedsaftale i forbindelse med eventuelt salg - en tryghedsaftale, som giver den enkelte medarbejder ret til at blive i kommunen i tre år, selv om det selskab man er ansat i, liver solgt. Ved et salg af forsyningsvirksomhederne bliver kommunens anlægsafdeling (Park og Vej) samt den interne projekteringsafdeling også ramt, fordi de mister deres væsentligste kunde. Kommunen risikerer derfor, at stå tilbage med rigtigt mange overflødige medarbejdere. Hvad skal der ske med alle de medarbejdere? Tab af lokale arbejdspladser Ved salg vil byen netto miste arbejdspladser. Der er grund til at tro, at den nye ejer vil centralisere de forskellige funktioner. Det vil trække mange arbejdspladser ud af kommunen. Farum-tilstande Alt i alt har byrådet lagt en ny skat på el- og varmebrugerne i Frederikshavn by pga. den planlagt privatisering. Det er ren og skær Farum-politik. Hullet i kommunekassen. Kommunekassen har et stort hul, det ved vi, det hul fylder vi nu op med de penge, vi får ved evt. salg, så skynder vi os bl.a. at bygge omtalte skole. Når den så er betalt, så har vi igen et dejligt stort hul i kassen! Hvad så, Erik Sørensen? Er det forkert at tro, at det drejer sig kun om at få lavet et monument (Eriks Minde) eller et prestigebyggeri. Hvad med at udsætte skolebyggeriet, til kommunekassen har råd til det. Fornuftige mennesker er nødt til at vente med deres nybyggerier indtil økonomien er der, men det skal byrådet åbenbart ikke, de har jo el- og varmeforbrugerne til at betale deres monument! Fornuftigt set ville det være ønskværdigt samt også økonomisk muligt, om byrådet udsatte beslutningen om salg af forsyningerne til efter valget om et år, så er jeg sikker på, at kommunens vælgere vil vise, hvad de ønsker! Hvor er det nemt at være borgmester i Frederikshavn kommune. Hvis der sendes et brev til dig og byrådet, bl.a. i den her salgssag med yderst relevante spørgsmål for forbrugerne (mit brev af 1. oktober 2007) bliver brevet ikke besvaret. Efterfølgende lover du, Erik Sørensen dog, at brevet ville blive besvaret i byrådssalen 10. oktober 2007, men også her sylter du brevet, og heller ingen besvarelse. Hvor er det nemt at være borgmester i Frederikshavn kommune! Hvad kaldes det, når et løfte ikke holdes?