Hvorfor særskat til lejere?

Regeringen fremhæver altid skattestoppet, men ikke undtagelsen, der gælder landets lejere.

Sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale har Regeringen vedtaget en boliglov, hvor en stor del af lejernes penge i Landsbyggefonden flyttes over i statskassen. I dette års finanslovsforslag vil Regeringen udvide denne aftale, således at tre mia. kr. frarøves Landsbyggefonden alene i år. Regeringen indsamler pengene for at dække de udgifter, de har til bl.a. nybyggeri. Men hvorfor er det kun landets lejere, der skal betale for byggeri af nye almene boliger? Endda med penge, der oprindeligt var øremærket til renoveringer. Dette finder vi i Socialdemokratiet stærkt kritisabelt, ikke mindst set i lyset af, at landets lejere er den befolkningsgruppe i Danmark, der gennemsnitligt har den ringeste økonomi. Skattestoppet skal gælde for alle. Derfor foreslå socialdemokratiet, at der indføres et fuldstændigt stop af særskatten for lejere. Lejernes penge i Landsbyggefonden bruges til lejerne selv i form af huslejenedsættelser, øget renovering og øvrige løft af den almene sektor. Endelig mener vi, at den almene boligsektor skal have adgang til samme billige lånetyper som boligejerne, herunder afdragsfrie lån, flexlån, lån med længere løbetid mm. Altså tiltag, der kan sænke huslejen i den almene sektor.