Hvorfor se på alder og hudfarve?

ARBEJDE:"Dar ar ålti arbejts nåk te dem der vil arbejts", synger Niels Hausgaard. Linien kunne passende udbygges med: "Båre do hår de rajti ålder, de rajti farve, a pænt navn, tror på gu og kommer herfrå". For det afspejler sandheden. Der er nemlig arbejde nok til alle dem, der vil - bare man ikke er for gammel, ikke hedder et muslimsk-klingende navn og ikke er indvandrer. Arbejdsløsheden er stor blandt ældre og indvandrere. Regeringen og lokale politikere snakker meget om at beholde folk længere på arbejdsmarkedet, og måske er efterlønnen snart en saga blot. Men et er snak - noget andet er praksis. Forleden skulle en større århusiansk virksomhed igennem en større fyringsrunde. De, der blev fyret, var for størstedelens vedkommende de ældre medarbejdere, for virksomheden skulle have en fornuftig alderssammensætning. Er man over 40 og kommet udenfor arbejdsmarkedet, er det utrolig svært at komme ind igen. Og det skyldes ikke mangel på uddannelse og erfaring. Mange ældre er yderst veluddannede og besidder en meget stor erfaring. Men arbejdsløsheden blandt indvandrere er alarmerende stor. Som IT-underviser møder jeg også problemet med "den fornuftige alderssammensætning". Men her er en 32-årig armensk elektriker og el-ingeniør for ung. Underligt! Der er for stor afstand mellem regeringens politiske initiativer og den politik, der praktiseres i mange danske virksomheder. Det virker, som om mange danske virksomheder har en berøringsangst over for mennesker med en anden etnisk baggrund. Virksomheder bør fokusere på mulighederne i stedet for begrænsningerne. Både når det gælder ansættelse af de ældre i vores samfund og ansættelse af vores indvandrere. For der er virkelig mange flere muligheder end begrænsninger