Hvorfor skabe splittelse?

Den 3. Limfjordsforbindelse vest om Aalborg er the never ending story.

EMNER 21. september 2007 20:38

Mere og mere fortvivlet rejser nordjyske politikere rundt til møder i landet, for at fremføre synspunkter der skal gøre gældende, at Nordjylland er meget hårdt ramt trafikmæssigt, og derfor så hurtigt som muligt, skal bruge rigtig mange penge på den dyreste af alle forbindelser. Senest har teknisk rådmand Marianne Nørgaard (V) prøvet at overbevise infrastrukturkommissionen om, at vi skal have et helt nyt trafiksystem i Nordjylland. Men som vi kan læse (18.9.) måtte hun rejse hjem fra konferencen, skuffet og overset. På infrastrukturkommissionens midtvejskonference var der ingen andre, der helt forstod omfanget af de nordjyske problemer. Andre steder i landet er trafikproblemerne af langt langt større omfang, og konferencen handlede om alt andet end Nordjylland: Det Storkøbenhavnske område, Femern, Vejle Fjord etc. Jeg ved godt, at Venstre spiller med alle musklerne, når det gælder om at få splittet den vestlige del af Aalborg, men er der dog ikke snart nogen, der kan fortælle venstrefolkene, at de skader mere end de gavner for Nordjylland. Senest har vi fået endnu en udmelding og denne gang fra Dansk Folkeparti fra deres landsmøde, hvor den trafikpolitiske ordfører Walther Christophersen, slår fast, at der er behov for et ekstra rør under Limfjorden: ¿Et ekstra rør ligger lige til højrebenet, for man har allerede E45, så vi kan hurtigt få projektet på skinner¿ understreger Walther Christophersen. Hvis Nordjylland skal have bare den mindste chance for at få udbedret trafikproblemerne omkring Limfjorden, må der trækkes på samme hammel. Man får aldrig staten til at betale noget helt nyt, og noget meget dyrt. Der er ingen grund til at gå og vente på infrastrukturkommisionens udspil i november, de vil sandsynligvis analysere sig frem til, at der er et problem i Nordjylland, men kommissionen vil ikke pege på en løsningsmodel. Hvorfor dog ikke snart slå pjalterne sammen, alle politikerne, og sige: Vi har trafikproblemer i Nordjylland. Vi mener, at der bør udbygges på det eksisterende motorvejsnet, og der bør ske en opgradering af jernbanenettet i Nordjylland. Dette er vores stemme, og det vil give politisk slagkraft. Man vil aldrig kunne opnå enighed om en vestforbindelse, som man vil kunne lægge frem. Derfor bør vesttilhængerne erkende, hvad der er politisk opnåeligt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...