Hvorfor skal de dårligst stillede ikke hjælpes?

VACCINATION: Et ganske glimrende forslag om, at alle pensionister over 65 år kan få gratis influenza-vaccination, er vedtaget af Folketinget. Desværre viser en artikel 14.3, at langt fra alle over 65år er blevet vaccineret, selv om det uden tvivl ville spare samfundet mange penge og den enkelte ældre megen besvær af sygdom, måske endog liv! Der er ganske enkelt gjort for lidt, når kun 29,9 pct. af landets ældre har benyttet sig af muligheden. Men grunden er jo også blevet bevist! Hvorfor sørger man ikke for at få sendt lægerne ud at vaccinere de ældre i stedet for, at de ældre selv skal henvende sig til lægen. Mange ældre er ikke i stand til at benytte tilbuddet, hvad Ældre Sagen jo også har gjort opmærksom på. Det er en dårlig og over for ældre uanstændig, måde at prioritere opgaven på. Tilbage står en anden gruppe tabere: De, som p.g.a. førtids- eller invalidepensioneret. Her er vel ekstra grund til vaccination? Mange lungesyge skal af hensyn til deres sygdom vaccineres for at sikre overlevelse. Men er de ikke fyldt 65, må de selv til lommerne, for dem vil samfundet og de folkevalgte ikke hjælpe. Hvorfor? De hører i forvejen til de økonomisk dårligst stillede, og vaccinationen er deres "livsforsikring", men de kan kun få den, hvis de har råd! Kan Folketinget virkeligt være en sådan behandling bekendt?