Hvorfor skal idé koste?

Fra 1. april i år pålagde den danske regering iværksættere at betale 2150 kr. i et såkaldt selskabsregistreringsgebyr, hvis de ønsker at udleve iværksætterdrømmen.

Alene det at få en god idé, bruge tid og kræfter på at udforme en virksomhedsplan for til sidst at løbe den risiko, det er, at investere penge i projektet, er tilsyneladende ikke forhindring nok for de danske iværksættere. Nu skal de også betale for at føre en god idé ud i livet. Selvom beløbet af mange måske synes lavt, så er den et signal om, at vores iværksættere ikke er værdsatte. Husk på, at iværksætterne rent faktisk spiller en afgørende rolle for vores samfunds vækst og dynamik og derfor den fortsatte velstand og velfærd i Danmark. Derfor bør vi i stedet opfordre og støtte de danske iværksættere til at komme ud af busken, så landets innovative hjerner får lov at udvikle nye produkter, produktionsmetoder og teknologier. I lyset af den økonomiske krise har vi brug for den vækst, og derfor er det fuldstændigt hovedløst at pålægge vores iværksættere en registreringsafgift. Den danske regering har i flere år nu efterspurgt en større aktivitet på iværksætterområdet. Målene er, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden, og at Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Men hvorfor i alverden så møde dem med en registreringsafgift som det første, når de tager skridtet ud på det selvstændige marked? Lad dog de danske iværksættere gå fri, og lad dem i stedet koncentrere sig om at skabe vækst og job i Danmark.