Hvorfor skal kongehuset ikke spare?

Da regeringen i foråret 2006 fremlagde sit længe ventede udspil til en Velfærdsreform under parolen Sikring af fremtidens velfærd, fik vi borgere fortalt, at vi måtte blive længere på arbejdsmarkedet, og at de unge skulle blive hurtigere færdige med deres uddannelse, samt at kontanthjælpen for unge over 25 år skulle halveres.

Som borgerlig vælger ser jeg intet ufornuftigt i ovenstående, idet den socialdemokratiske velfærdsstats overforbrug længe har resulteret i, at politiet og vort forsvar har været underprioriteret de seneste fire årtier. Dog er der én ting, der undrer mig. Ifølge eksperterne er der egentlig ikke råd til gratis uddannelse på Universiteterne, uddannelsesstøtte til de studerende på ungdoms- og de videregående uddannelser samt kontanthjælp til dem uden for arbejdsmarkedet. Men der er stadig råd til, at det danske kongehus næsten hvert år får øget sine bevillinger. Derfor føler jeg det svært at forsvare nødvendigheden for en egentlig omfattende Velfærdsreform, idet ikke alle, der modtager penge fra staten, skal spare.