Gymnasiale uddannelser

Hvorfor skal unge straffes?

Videnskabsminister Helge Sander forsøger 30.6. at fremstille det, at regeringen næsten har nedlagt kvote 2 i uddannelsessystemet, som om man har gjort de unge uddannelsessøgende en tjeneste. Det er ifølge Helge Sander synd for de mange studerende, som jagter drømmestudiet via af kvote 2, hvis de ikke bliver optaget. Det var bedre for de unge, at de sørgede for at sikre sig en god eksamen i gymnasiet.

Hvor er den borgerlige politik sort/hvid. Jeg ville også ønske, at alle unge stod med en god eksamen fra deres ungdomsuddannelse, som kunne bringe dem ind på den videregående uddannelse de drømmer om. Men virkelighedens verden er sådan, at der er mange, som ikke gør. Skal disse unge så ikke bare tage sig sammen, og gøre lidt mere ved det studieforberedende arbejde i gymnasiet? Det er jo deres egen skyld, at de står med dårlige kort på hånden lyder den borgerlige logik. Svaret er at ungdommen er for mange mennesker en utrolig kompliceret del af livet, hvor der er mange ting som skal prøves af, og hvor mange unge har svært ved både at blive socialt og menneskeligt voksne. Det kan smitte af på præstationerne i gymnasiet. Spørgsmålet er så, om man bare skal sige til disse mennesker, når de i en alder af f.eks. 22 føler sig klar til at tage en videregående uddannelse, at det er bare ærgerligt. I skulle have taget jer noget mere sammen i gymnasiet, eller man skal sige til dem. Det er i orden, hvis I på anden måde gør jer studieparate, er vi parate til at give jer chancen. Det er jo vigtigt at så mange som muligt får en videregående uddannelse. Jeg er ikke i tvivl om, hvad der giver det største antal unge med en videregående uddannelse. Det gør en fortsat opretholdelse af kvote 2-systemet, efter de grundlæggende principper der gælder idag. Jeg frygter at vi med regeringens forslag om en tilnærmelsesvis nedlæggelse af kvote 2, vil tabe en lang række kvalificerede unge på gulvet, som ellers ville have kunnet gennemføre et studie med tilfredsstillende resultat. Hvorfor skal disse unge ikke have chancen? Regeringens forslag er et klassisk eksempel på borgerlig uddannelsespolitik. Uddannelsessystemet skal effektiviseres, og så er det lige meget om man taber nogle hen ad vejen. De kunne jo bare have taget sig sammen. Jeg synes at denne politik er helt forkert. Det er trods alt mennesker vi har med at gøre, og ikke forbrugsvarer i en produktionslinie på en fabrik. Mennesker laver fejl. Særligt når de er unge. Dem skal de have lov til at rette senere i livet, i stedet for at de skal straffes gennem hele deres voksne liv, som Helge Sander ligger op til.