Hvorfor skal vi med?

Et stort flertal på Christiansborg mener, at Danmark skal tilslutte sig den kommende europagt. Det er da muligt, at vi skal, men jeg spørger faktisk ofte mig selv: "Hvorfor skal vi egentlig det?"

Europagten er jo - ret forenklet - et spørgsmål om at pålægge medlemslandene en bindende budgetdisciplin, og i det omfang, man ikke kan overholde dette, vanker det økonomiske sanktioner. Fint nok! Men hvorfor skal vi være medlem af en europagt for at overholde visse grænser for underskud på budgettet og overskridelse af lånerammerne. Det burde vi vel selv kunne administrere - uden at være medlem af en ny "pagt". Jo, men argumentet er så, at det er vigtigt at være "solidarisk" for at beskytte euroen og samtidig støtte lande som Grækenland, Italien, Spanien, Portugal og Irland, for hvis de "falder", vil det få store konsekvenser for Danmark og vores eksport. Ja, det er nok rigtigt, men det er jo ikke euroens skyld, at disse lande har problemer. De ville selvfølgelig have haft nøjagtig de samme problemer, hvis de havde beholdt deres oprindelige valutaer. Og ville Tyskland m.fl. i den situation have ofret lige så mange milliarder for at redde dem? Nej, formentlig ikke, for indsatsen over for disse lande bunder vel ret beset i, at der vil være tale om et kolossalt prestigetab for de toneangivende eurolande, hvis flere lande kan være med til at skabe tvivl om euroens validitet. Og da vi jo ikke anvender euro i Danmark, er det vel ikke rigtig vores problem. Men jeg savner stadig nogle rigtig gode argumenter for, hvorfor vi eventuelt skal gå med i en ny europagt.