Hals

Hvorfor skal vores by være ¿Klodshans¿

ØSTPIEREN:Her mit lille eventyr om vores by Hals. Anledningen er Poul Erik Lyngdorfs indlæg i Nordjyske - Aalborg, om et planlagt byggeri på Østpieren. Eventyret går ca. fyrre år tilbage. Der var engang en lille by ude i den østligste ende af Limfjorden- en by med en spændende historie, nemlig byen Hals. I den lille by boede der en blandet flok af små handelsfolk, håndværkervirksomheder, arbejdere, fiskere, en masse børn og en masse ældre og gamle. Op igennem halvfjerdserne udviklede byen sig først mod vest og siden mod øst. Der kom folk udefra for at bosætte sig i den skønne lille by ved fjord og hav. Det politiske liv sprudlede af liv og debat mellem de udviklingsorienterede og de, der ikke ønskede udvikling overhovedet. Og mellem de politiske partier. En interessant diskussion i foreningslivet, der også var rigt. Nærdemokratiet var i top, på trods af en ¿diktatorisk borgmester¿ ved roret. Op igennem firserne og halvfemserne tog udviklingen fart, og embedsmandsvældet kom sammen med udviklingen. Rige købmænd og store virksomheder, rige ¿bønder¿/virksomhedsejere satte deres store præg på byen. Det kunne pludselig ikke gå hurtigt nok. Der var EU-penge at hente til kommunale projekter. Og de rige mænd ville gerne investere. Den lille smukke idylliske havn forvandledes til en helt lille by for sig, og med det forsvandt idyllen også. Alt blev kommercielt, alt stod i udviklingens tegn. Dog forblev et åndehul på Østpieren med klubhuse, natur, en lille virksomhed, en skurby til stor ærgrelse for en kommunaldirektør og nogle politikere. Men til stor glæde for folkene i byen, incl. lystbådeejerne. Byen blev fyldt med store firkantede klodser, nogle til at bo i, nogle til at handle i og nogle til både og. Efter år 2000 forsatte det hele, som om Hals var udviklingshæmmet. De rige har besat Vestpieren med store villaer, en af dem med store fallos symboler - søjler i beton. Østpieren har fået en jollehavn og skal nu også have en ¿stor klods¿, og idyllen forsvinder helt. Hals by ligger nu snart helt gemt bag mastadont-byggerierne. Ja ¿ sådan endte vores lille by som ¿Klodshals¿.