Hvorfor skyde debat i sænk?

9. marts 2007 05:00

BØRN En lidt kedelig tendens har sneget sig ind i den politiske debat de senere år. En tendens til - forholdsvis hurtigt og uden umiddelbar vilje til at lytte til argumenter eller kigge på mellemregninger - at skyde debatoplæg i sænk, inden de når at bundfælde sig. Blandt meget andet har det i praksis vist sig umuligt at diskutere efterløn, som har vist sig ikke bare at være hellig, men noget nær grundlovsikret til evig tid. Heller ikke skattesystemet og hvad det måtte rumme af større eller mindre åbenlyse urimeligheder er der den store interesse for at pille ved. Mere end én politiker er i tidens løb ”kommet til skade” ved at foreslå omlægninger. Det samme gælder brugerbetaling. Og heller ikke børn - og danskernes vilje til eller ønske om at få dem - er det muligt at diskutere. Det viser det seneste udspil fra familieminister Carina Christensen (K). Som en del politikere før hende har hun gjort sig til talskvinde for, at danskerne bør se at få flere børn. Blandt meget andet peger hun på, at der er en ubalance mellem, hvor mange børn folk godt kunne tænke sig at få, når de bliver spurgt - og så hvor mange, de ender med at få. ”Vi skal op fra to til tre børn. Det undrer mig, at de ikke får flere børn, og derfor vil jeg have undersøgt hvilke barrierer, der stopper dem”, siger ministeren, som har måttet lægge øre til det første af mange hurrtige modargumenter: Hvorfor skal samfundet i det hele taget blande sig i, hvor mange børn danskerne bør få? Vel fordi et hvilket som helst samfund må have en vis interesse i at få en passende mængde børn, som gør, at befolkningstallet stiger eller i det mindste er stabilt i stedet for nu - og som i de fleste vestlige lande - at have en klar tendens til at vige. I stedet for modtage familieministerens tanker med paraderne oppe kunne det da egentlig været rart at få undersøgt forklaringen på danskernes eget ønske om at få tre børn og så virkeligheden, der trækker mere i retning af at nøjes med i gennemsnit 1,8 barn pr. familie. På det rent personlige plan kan det godt virke en anelse billigt at skyde løs på familieministeren, som ikke selv har børn, angiveligt fordi hun har for travlt medat gøre karriere - men det kunne jo netop være én af flere forklaringer i en undersøgelse, der måske kan ende med at bane vejen for et (endnu) mere børnevenligt samfund.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...