Hvorfor statsstyret liberalisme?

UDDANNELSE:Der burde ikke være sammenhæng mellem liberalisme og statsstyring. Alligevel oplever jeg en markant styring af de liberale værdier, når de skal omsættes til praktisk politik. Den praktiske formidling af liberale værdier forvaltes af regeringen. Når jeg henvender mig direkte til jer, der er medlemmer af Venstre, er det fordi, det undrer mig meget, om regeringens udmøntning af liberalismen er det, I ønsker som konsekvenser. For tiden evalueres forløbet af 10. klasse. Ud fra denne evaluering skal undervisningsministeren beslutte evt. ændringer af skoleforløbet for elever i 10. klasse. Ulla Tørnæs lægger ikke skjul på, at hun ønsker de unge hurtigere gennem uddannelsesforløbet. Begrundelsen er behovet for de unges arbejdskraft. Men hvem skal bestemme, hvem der må komme i 10. klasse? 10. klasse er tiltænkt unge med særlige behov. Ulla Tørnæs har tidligere udtalt, at det er de unge og deres forældre, der afgør, om unge skal i 10. klasse. Er det liberal tankegang og praksis at antyde, at elever, der ønsker at gå i 10. klasse på en efterskole, burde vælge opholdet i 9. klasse? Ligger valget hos den enkelte unge eller skal staten styre valgene? Det har været antydet, at muligheden kunne være at gøre statstilskuddet mindre til en elev i 10. klasse end til eleven i 9. klasse. Efterskolerne har i skoleåret 02 – 03 fået samme statstilskud som året før. Den almindelige regulering, som tilskuddet burde være forhøjet med, udgør 40 millioner kroner. Dette beløb er fra ministeriet tildelt flg. områder: Elever med særlige behov, brobygning, elever med anden etnisk baggrund og IT projekter. Der er ikke noget i vejen med disse områder. Men er det liberal tankegang og praksis, at staten bestemmer, hvad efterskolerne skal bruge deres tilskud til? Hver efterskole kan søge til forskellige projekter under ovennævnte områder. Da der for tiden foregår en spændende drøftelse i partiet Venstre om liberale værdier, efterlyser jeg holdninger til 10. klasse. Skal staten styre, hvem der må få dette skoleår? Ligeledes vil jeg meget gerne høre holdninger til anvendelsen af de 40. millioner kroner. Skal staten øremærke disse beløbs anvendelse? Skal det ud fra en liberal holdning ikke være og fortsat være mulighed for, at den enkelte elev – også med et flot gennemsnit kan vælge 10. klasse også på en efterskole? Og skal der ikke fortsat være valgmulighed for den enkelte efterskole under ansvar at forvalte statstilskuddene?