Hvorfor støtte kultur?

Der synes at være bred politisk enighed om at opretholde subsidieringen af kultur i Danmark. Årsagen hertil skal findes i den påstand, at kultur er bredt og alment ønsket i befolkningen,

KUNSTNERE:Der synes at være bred politisk enighed om at opretholde subsidieringen af kultur i Danmark. Årsagen hertil skal findes i den påstand, at kultur er bredt og alment ønsket i befolkningen, samt at det er vigtigt at bevare det kulturelle element i et moderne samfund. Disse påstande vil undertegnede imidlertid ikke gøre sig til dommer over, men derimod blot konstatere, at det da aldrig kan være statens opgave at opretholde et vist kulturelt niveau! Et eksempel på absurditeten af denne subsidiering, er Statens Kunstfonds livsvarige støtte til udvalgte kunstnere. Disse kunstnere bliver tildelt en ydelse på finansloven og modtager således hvert år et beløb fra staten, som grundlæggende kan betragtes som en overførselsindkomst. Dermed formår staten altså ikke bare at spendere skatteydernes penge, den definerer ligeledes den enkelte danskers adgang til kunst og kultur. Yderligere må man påpege det konkurrenceforvridende element i eksempelvis Statens Kunstfonds måde at tildele subsidier på til enkelte kunstnere frem for andre. Slutteligt må man konkludere, at hvis tesen er, at majoriteten af den danske befolkning ønsker kultur som en del af samfundet, kan man passende lade denne konkurrere på markedsvilkår som så meget andet. Lad os antage, at jeg ønsker at producere og sælge et produkt, f.eks. fyldte chokolader. Skal staten dermed subsidiere mit produkt og i sidste ende lade skatteyderne betale, udelukkende på baggrund af den almene danskers glæde over likørfyldt konfekt? Selvfølgelig skal den ikke det og ligesom chokoladefabrikanterne, må kunstnerne derfor klare sig på markedsvilkår!