Hvorfor svarer DF aldrig?

UDFLYTNING:I den seneste tid har det stået lysende klart, at Dansk Folkeparti nok er det mest topstyrede parti der findes i Folketinget. Som nogle måske husker, har jeg skrevet et åbent brev til Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard og folketingsmedlem Poul Nødgaard. Årsagen var, at den tidligere skattechef i Frederikshavn for mere end et år siden skrev et brev til DF, hvori han kom med en lang række gode argumenter for ikke at flytte det daværende ToldSkat fra Frederikshavn. Det har de aldrig svaret på. Og nu svarer de heller ikke undertegnede. Det er næsten som i sangen om Klaus Jørgen, hvor pigen klager sin nød: ”Hvorfor skriver du aldrig, Klaus Jørgen?” Man må derfor konkludere, at DFs beslutningsgrundlag har været fejlagtigt, fordi de ikke har haft de væsentligste beslutninger med i form af det, der stod i skattechefens brev til DF. Det kan undre, at DF ikke svarer på borgerhenvendelser, ej heller på kollegers henvendelser i Folketinget. Måske skulle man ændre navn til Dansk Tavshedsparti? Jeg finder derfor anledning til at spørge mine to kolleger Anita Knakkergaard og Bent Bøgsted, som begge er valgt lokalt i Nordjylland. De har begge været med til at træffe den famøse beslutning, som iøvrigt er i direkte strid med den oprindelige aftale om, at eksisterende bygninger skulle bruges. Denne forespørgsel skal også gå til den lokale kandidat i Frederikshavn, Steen Jørgensen, der altid er god til at være med i den lokale debat. Jeg har ofte set, at han bruger vendingen – når han får et politisk spørgsmål – at han vil skrive til sit partis relevante ordførere. Hvis han heller ikke får svar på sine henvendelser til ordførerne, så er der ingen grund til at genere læserne med, hvad DF vil gøre lokalt. Så må man slutte af det, at de synspunkter, som bliver bragt til torvs, aldeles ikke får en ordentlig og seriøs behandling af det flertal i Folketinget, der har ansvaret for den helt igennem uigennemtænkte belsutning om at lukke ToldSkat i Frederikshavn.