Forsikringsvirksomhed

Hvorfor tavshed?

Tænk hvis en folketingskandidat stillede op til Folketinget med følgende besked til vælgerne:

TRYG-VALG:Tænk hvis en folketingskandidat stillede op til Folketinget med følgende besked til vælgerne: ”Mine holdninger… dem vil jeg først fortælle om, når jeg er valgt ind”. Han ville ikke få mange stemmer. Det er faktisk situationen med flere af de kandidater, der stiller op til TryghedsGruppens repræsentantskab her i Nordjylland. Der er faktisk en hel gruppe af kandidater, som har gjort det til en dyd ikke at ville tage stilling. TV 2 Nord har flere gange kontaktet mig, fordi de gerne vil lavet et indslag om repræsentantskabsvalget. Det kan jeg godt forstå, for der er store interesser spil. Det lader desværre til, at indslaget ikke bliver til noget, fordi Jørn Astrup Hansens kandidater ikke vil sige, hvad de mener på tv. Selv Henning Krabbe, som endda sidder i TV 2 Nords bestyrelse, siger så lidt, at det ikke kan bruges på tv. Det er ærgerligt og lidt bekymrende, for vælgerne risikerer – uvidende – at komme til at stemme på en kandidat, der vil arbejde for den totale nedlæggelse af selskabet. Jeg må ærligt talt sige, at jeg ikke forstår tavsheden hos disse kandidater. De stiller op, fordi de, ligesom jeg, mener, at det er vigtigt at forsikringstagerne bliver hørt og gør deres indflydelse gældende. Men, når man så spørger dem, hvad de rent faktisk mener, så er de enten tavse eller så uklare, at det slet ikke giver nogen mening – ved de præcis, hvad de stiller op til? Det er uholdbart, for deres holdninger betyder noget og kan have store konsekvenser for forsikringstagerne i Tryg. Jørn Astrup Hansen, som har opfordret kandidater som Anders Hjulmand, Henning Krabbe og Thor Jensen til at stille op, har anlagt sag mod TryghedsGruppen med henblik på at få den opløst. Det er en meget radikal handling, og jeg mener, at vælgerne f.eks. har krav på at få at vide, om en kandidat støtter Jørn Astrup Hansens sagsanlæg mod TryghedsGruppen. Hvad skyldes tavsheden? Det må være slut med at stikke hovedet i busken. Jeg er selv kandidat til TryghedsGruppens repræsentantskab og vil repræsentere forsikringskundernes langsigtede interesser ved at bevare TryghedsGruppen og dens ejerskab af Tryg Forsikring. Derudover vil jeg arbejde konstruktivt med at investere TryghedsGruppens kapital på en hensigtsmæssig måde. Og endelig vil jeg varetage forsikringskundernes interesser i Nordjylland, når der gennem TrygFonden uddeles midler til tryghedsskabende aktiviteter. Jeg vil opfordre alle med forsikring i Tryg eller Nordea Liv & Pension til at rekvirere stemmeseddel på www.tryghedsgruppen.dk/valg