Hvorfor tavshed?

Det er med stor undren, at jeg læser min avis og følger med i de forskellige mediers såkaldte nyhedsformidling - helt uden, at der bliver fortalt/informeret om halveringen af dagpengeretten for samtlige danske lønmodtagere.

Regeringens såkaldte genopretningspakke, som blev vedtaget omkring maj/juli 2010 indeholder bestemmelser om, at samtlige danske lønmodtagere pr. 1. juli 2010 kun har ret til dagpenge i to år - Forud for juli 2010 havde vi ret til dagpenge i fire år. Kort sagt, så blev dagpengeperioden halveret. At en borgerlig regering kunne komme igennem med et sådan lovforslag kan godt undre, men det borgerlige Danmark har jo endnu et sparsomt flertal i behold, selv om man godt kan få indtrykket af det modsatte. Men at samtlige danske lønmodtagere (arbejdspladserne, klubberne m.fl.) eller de såkaldte arbejderpartier, stiltiende accepterede disse drastiske nedskæringer og forringelser undrer mig meget, men måske er både Socialdemokratiet og SF, når alt kommer til alt enige med regeringen. At de såkaldte faglige organisationer intet foretog eller fortager sig, da genopretningspakken og dermed forringelserne blev en realitet - Ja det kan ikke undre nogen, for de har jo deres på det tørre og jo mindre der bliver talt om forringelserne, jo bedre mulighed har pamperne for, at de danske lønmodtagere forsat accepterer, at organisationerne intet foretager sig - Og (til deres forsvar) intet kan foretage sig, da den tid for længst er forbi, hvor der er nogen, som tager hensyn til hvad f.eks. 3F-formanden (Poul Erik Skov Christensen) mener, hvis han overhovedet har nogen mening? Vi hører jo aldrig noget til ham, selv om der på samtlige kongresser, som er afholdt siden Hardy Hansen var formand, er blevet besluttet, at nu skal forbundsformanden vågne op og blande sig i den politik, som berører medlemmerne - Det undrer mig, at det er nødvendigt, at træffe sådanne kongresbeslutninger, for det er vel reelt derfor, at bl.a. 3F vælger en formand! Jeg forstår ganske enkelt ikke, at der er nogen og dette gælder samtlige lønmodtagerne i Danmark, som forsat vil betale det samme i kontingent, når ydelsen/forsikringssummen er blevet halveret. Mon de samme personer også ville sove tornerosesøvn, hvis deres forsikringsselskab meddelte, at forsikringssummen bliver halveret, men at præmien ellers forsat er den samme! Personligt har jeg den ene gang efter den anden råbt vagt i gevær, men tilsyneladende har de danske lønmodtagere fuldstændig mistet kamplysten og dette bevirker samtidig, at lønningerne styrtdykker - Men måske får EU modstanderne ret, det bliver ikke det øvrige Europa, som kommer op på danske normer og lønninger - Nej det bliver os, som bliver harmoniseret ned på niveau med de tidligere Øst lande. Jeg har for øvrigt ikke læst noget om, at Socialdemokraterne og SF vil skrue tiden tilbage, når de kommer til magten, så danske lønmodtagere igen kan få ret til dagpenge i fire år?