Tyrkiet

Hvorfor true Tyrkiet?

Anders Fogh var i Nordjylland forleden, og han truede: Hvis Tyrkiet angriber Irak, så er døren til EU smækket i for Tyrkiet! (NORDJYSKE 2.4.) Er det kun, fordi Danmark og Storbritannien allerede er inden for døren i EU, at disse lande har lov til at angribe Irak? For øvrigt er der i Danmark og Storbritannien - modsat i USA, Irak og Tyrkiet - forbud mod dødsstraf også i forhold til de værste forbrydere. Gælder dette forbud kun inden for landets egne grænser? Regeringen sender soldater til udlandet for at straffe såvel skyldige som uskyldige mennesker. Hvordan rimer det med forbud mod dødsstraf? Aase Bak-Nielsen Skalvej 14, Nibe, aasebaknielsen@mail.tele.dk