Hvorfor tvang ad bagvejen?

Formanden for LO-Frederikshavn Cai Møller ytrer sig overraskende detaljeret om en sag, som han åbenbart ikke har så meget kendskab til, nemlig Portlandsagen.

En overraskende ny sag om foreningsfrihed, vi har fået her i Danmarks Frie Fagforening, efter at vi først på året vandt sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Sagen, der én gang for alle skulle sætte punktum for den fuldstændig urimelige og middelalderlige opfattelse, der alt for længe har hersket her om lønmodtagernes frihedsrettigheder. To procesoperatører, der var særdeles vellidt på deres job af kolleger og ledelse, fik efter deres skift af fagforening straks tildelt det røde kort. Det betød, at de øjeblikkeligt blev forvist til indtægtsnedgang, isolation og rengøringsarbejde fra morgen til aften. Naturligvis havde de ikke lyst til at underskrive en ny ansættelsesaftale med dette indhold. Og naturligvis fører deres fagforening en sag mod det firma, der kan finde på at bruge eller vel nærmere misbruge ledelsesretten på denne måde. I den forbindelse kunne det være interessant at få nærmere belyst, om ikke også 3F ville føre en tilsvarende sag, hvis et nyt medlem af 3F på samme nedværdigende måde fik lønnedgang, blev fagligt degraderet og blev beordret til psykisk chikane i form af fuldstændig isolation, blot fordi vedkommende havde meldt sig ind i 3F? Jeg har ikke fantasi til at forestille mig andet, end at 3F i denne situation ville gøre nøjagtig, som vi i DFF gør nu, nemlig sagsøge arbejdsgiveren. Vist har Portland været presset af arbejdsnedlæggelsen. Vist ville en lammende konflikt kunne komme til at koste Portland dyrt. Men man gjorde den fejl i Portland, at man sparkede det opståede problem hen til dem der intet forkert havde foretaget sig, i stedet for at tage fat om nældens rod og løse problemet på rette sted, nemlig hos den gruppe der havde fortaget en handling med et ulovligt formål. Derfor, C.M., Sagen handler ikke om et for eller imod ledelsesretten. Sagen handler om, hvorvidt ledelsesretten kan bruges til at omgå Menneskerettighedsdomstolens krystal klare afgørelse med således, at fagforeningstvang kan fastholdes ad bagvejen. Mit svar er: Naturligvis ikke! 5.12. skal byretten i Aalborg vurdere sagen. Vi glæder os til denne afgørelse.