Lokalpolitik

Hvorfor tvang og ensretning?

SOMMERHUSREGLER:Der har som bekendt i de senere år verseret en sag mellem sommerhusejerne og Pandrup Kommune vedr. udformning af renovationsstativer. I modsætning til almindelig praksis i andre kommuner, har man i Pandrup kommune forlangt, at stativet skulle være af en bestemt type. Det var jeg sammen med mange hundrede sommerhusejere uenig i og vi protesterede, men blev afkrævet bøde af kommunen. Efter at sagen blev indbragt for Tilsynsrådet, fik kommunen besked på at dens fremfærd mod sommerhusejerne var klart ulovlig og Kommunen fik pålæg om at tilbagebetale bøderne. Efterfølgende ser det nu ud til, at kommunen på en eller anden måde har vredet armen om på Tilsynsrådet, som nu giver grønt lys for at Kommunen lader politiet idømme bøder. Forstå det hvem der kan ! Jeg havde ellers forventet, at kommunen ville indstille jagten på os, ikke mindst i betragtning af, at en af vore nærmeste naboer har udført en beklædning af affaldscontaineren, som er en tro kopi af min konstruktion, bare større og mere dominerende, men med Kommunens tilladelse. Så der kan være al mulig grund til at indgive en politianmeldelse mod kommunen, men med Tilsynsrådets fortolkning af lov og ret i mente, må jeg nok hellere betale bøden, for jeg har aldrig været rigtig heldig i spil. Det hele er en forholdsvis lille sag, men der er en hel del ideologi i den. Jeg har aldrig været medlem af et bestemt parti, da jeg ikke bryder mig om partipolitik, jeg går mere efter personen end partiet, lad mig give et eksempel: I Lønstrup, som er under Hjørring Kommune og i min egen kommune, blander man sig ikke i, hvordan affaldsstativerne skal se ud, blot de opfylder Arbejdstilsynets gældende regler. I disse to kommuner er der socialdemokratiske borgmestre, som ikke ønsker at blande sig i borgernes frie valg. I Pandrup Kommune, som har en såkaldt liberal borgmester, praktiserer man tvang og ensretning over for sommerhusejerne. Det irriterer mig når man f.eks. i NORDJYSKE Stiftstidende af 29.10. kan læse følgende skrevet af Borgmester Flemming Jansen "Et moderne velfærdssamfund skal være bygget på valgfrihed og fleksible løsninger, fordi det er den mest naturlige og værdige ramme om frie borgere i et frit demokratisk samfund". Jeg er helt enig med dig om det, du skriver, men kan du ikke godt forstå min politikerlede, når du selv i stedet for valgfrihed og fleksible løsninger, som du skriver, i virkeligheden praktiserer tvang og ensretning med hjælp fra politiet? Jeg har tit spekuleret på, hvorfor man i Pandrup Kommune fører en så diktatorisk politik over for sommerhusejerne. Jeg kender ikke personerne omkring den kommunale ledelse, men gennem en samtale med en fremtrædende borger i kommunen, har jeg dannet mig et billede af en måske dygtig, men dominerende kommunaldirektør, som sætter dagsordnen, og en såkaldt liberal borgmester, som blot lader tingene ske. Der er noget, der tyder på, at jeg ikke har set syner. Jeg tror ikke, at borgmester Jansen inderst inde er et dårligt menneske, men når man giver sig af med politik, må man vide, hvad man står for og frem for alt efterleve det.