Hvorfor være bange for bange?

Venstrefløjskapitalisten Niels Hausgaard er bange for de bange. Han angriber danskerne for at være bange for muslimerne

, og de mangler medfølelse for mennesker, fordi de er muslimer. Han angriber Dansk Folkeparti for at være et parti for de bange. Han kan ikke se, at Dansk Folkeparti er nødvendigt, fordi det er nødvendigt med en sikkerhedsventil, der tager trykket af en spændt politisk situation. De bange er naturligt bange for en undergravning af det danske samfund. Hausgaard kommer ikke uden om, at en årlig udgift på ca. 35 mia. kr. frem til 2040 til hovedsaglig muslimer skal betales af danskerne. Danmark har aldrig været et indvandrerland, så det skyldes den førte indvandrepolitik i mere end 20 år, der har skabt problemerne. Alle har medfølelse for mennesker, der lever under ekstremt dårlige vilkår i deres hjemlande, og de fleste har forståelse for, at disse mennesker søger til smørhullet Danmark, og har man personlig kontakt til nødstedte mennesker, så føler man ikke, at en stram udlændingepolitik skal ramme dem. Men vi magter ikke at integrere en voldsom invasion af kuffertbærende fremmede. Det bliver de dårligst stillede danskere, der kommer til at betale prisen for den førte politik. De bange oplever også, at kultursammenstødet er for voldsomt. ”Æresdrab” og en voldsom stigning i kriminalitet udført af indvandrere hjælper ikke på forståelsen. De bange er også bange for deres allierede, USA og Israel, der fører sig frem i Mellem-Østen som vor tids ”herrefolk”. Terror, indførelse af ”demokrati” ved hjælp af krige blandet sammen med olieinteresser giver et uskønt billede. De bange er bange for de 100.000 danske børns fremtid, der ikke kommer på ferie. De bange er bange for et dårligt fungerende sundhedsvæsen. De bange er bange for skatteforhøjelser via stigende grundskyld. Selvom der er mange grunde til, at de bange er bange, så har danskerne et velfungerende samfund, hvor alle gode kræfter og dygtige danskere vil sørge for, at de banges bange anelser forhåbenlig bliver gjort til skamme.

Forsiden