Hvorfor vente?

Udenbys gæster forurettet af p-bøde.

Det var med nogen undren jeg forleden læste Esben Heines artikel om en udsættelse af afviklingen af p-vagt ordningen. Artiklen handler om økonomiudvalgets overvejelser om p-vagterne skal forsvinde til nytår - som lovet flere gange i dagspressen - eller først om et halvt år. Denne eventuelle udsættelse kan jo kun vække undren hos byens borgere, udenbys gæster og turister, der føler sig forulempet af bødeforlæg, givet på steder og tidspunkter, der for den almindelige borger strider mod sund fornuft. Dette sættes også i relief af byrådsmedlemmet, Mikael Klitgaards betænkligheder ved en udsættelse, for som han siger, "at borgerne ikke skal generes med p-afgifter, som kun giver kommunen en lille indtægt!" Årsagen til min interesse for sagen er en oplevelse jeg havde en sommeraften i juli, 2011, hvor jeg havde bilen - de udenbys gæster, der uden mit vidende havde parkeret deres biler med det ene hjulpar på fortovet, da det ikke er forbudt i f.eks. Silkeborg Kommune. Stor var derfor deres overraskelse, da der lå et bødeforlæg på 500 kr. i bilernes frontruder, da de efter en ellers vellykket aften ville hente deres parkerede biler! Efter henvendelse til Borger Service blev de forurettede anbefalet at henvende sig telefonisk til kommunens "opmand" på området. Her fik man kun beklagelser over tingenes tilstand, hvilket min svoger fra Silkeborg i hvert fald ikke var tilfreds med.