Aalborg

Hvorfor vestom?

FORBINDELSE:Det forekommer mig totalt tåbeligt, at der er forslag om at føre trafikken vest om Aalborg! Med de tiltag der sker i den østlige del af byen vil al trafik, ved en vestlig linjeføring, da komme til at gå på tværs af byen. Og når sygehuset flytter ud østpå, hvor meget trafik trækker det så væk fra midtbyen? Man skal vist være offentlig ansat embedsmand eller politiker for at se logikken i at smide borgernes penge efter sådan et projekt.