Aalborg

Hvornår er det blevet forbudt at være ryger?

LAST:Efter at have fulgt debatten om rygning/ikke-rygning på sygehusene føler jeg mig nødsaget til at reagere. Det seneste eksempel er, at man ved Aalborg Sygehus Nord vil indrette såkaldte rygeskure til de ansatte, mens patienterne blot må gå udenfor for at ryge. Hvor er vi henne? Man skulle tro, at det nærmest ved lov er blevet forbudt at være ryger. Mig bekendt er det ikke forbudt at sælge tobak, selv om man på pakkerne er nødt til at advare mod denne last. Lad os dog tage skridtet fuldtud og forbyde rygning. For 15 år siden indrettede man stuer til ikke-rygere. Nu om dage kan man ikke engang finde ud af at indrette stuer til rygere. Er udviklingen virkelig gået så stærkt? Nu skal man tværtimod pådutte patienter at gå på afvænning, når man er indlagt, mens det naturligvis er en privatsag, når man er hjemme. En vis fleksibilitet må være nødvendig. Det kan heller ikke være rigtigt, at meget alvorligt syge, som "lovligt" er storrygere, ikke kan få den smøg, som de måske har fået dagligt de seneste 30 år, blot fordi de er blevet indlagt på en offentlig institution. Lad os få rimelighed i tingene og ikke lade sundhedsapostlene råde med misforstået hensyntagen til ikke-rygerne.