Hvornår er vi seriøse nok

SERIØSE BORGERE: I NORDJYSKE kunne man læse formanden for udvalget for teknik og miljø, Preben Christensen, beklage, at en seriøs henvendelse fra en borger i forbindelse med trafikfarlig vej ikke var blevet behandlet hurtigt nok. Jeg vil gerne dvæle lidt ved dette: Hvornår er en henvendelse fra en borger seriøs nok? Hvem bedømmer det? Min svigerfar reagerer, medens der endnu kun er støbt sokkel på nabogrunden, da han opdager, at bygherren har hævet terrænet. Så bygges husene, og svigerfar vælger nu at skrive til kommunen, idet telefonisk eller personlig henvendelse ikke medfører reel reaktion fra forvaltningen. Af tilsendte papirer kan svigerfar se, at der er givet mundtligt tilsagn til byggeriet før nabohøring. Han kan også se - da han selv har arbejdet med byggeri i mange år - at målene ikke passer: Byggeriet ér ikke i orden. Men nu er husene bygget…! Var svigerfars henvendelse ikke seriøs nok? En virksomhed starter et stenhuggeri. Vi henvender os til kommunen, idet virksomheden både forurener og støjer. Der skulle gå mere end et år, før kommunen bekendtgør, at virksomheden ikke har eller kan få tilladelse til stenhuggeriet. Var vores henvendelse ikke seriøs nok? En gruppe borgere opdager, at der gives dispensation, som vil medføre nedrivning af Arden Kro. Gruppen indsender en velbegrundet klage. Flere måneder efter opdager vi, at klagen ligger ubehandlet i en skrivebordsskuffe (denne klage ligger nu med borgmesterens hjælp i Naturklagenævnet). Var vores henvendelse ikke seriøs nok? Mariagerfjord kommune "ejes" vel af borgerne selv? Vi har valgt politikere, vi stoler på, til at varetage fællesskabets interesser og se til, at alt går ordentligt til. Måske har jeg misforstået artiklen, og så beklager jeg. Men det ændrer ikke ved, at det er foruroligende for demokratiet, hvis arbejdsbyrden i forvaltningerne tilsyneladende er for stor og uoverkommelig.