Lokalpolitik

Hvornår får vi arbejdsro?

MUSEUMSSAMARBEJDE:På årets sidste byrådsmøde den 15. december diskuterede man Mariagerfjord Kommunes samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum. Endnu engang argumenterede Jette Rask for at trække Sydhimmerlands Museum ud af samarbejdet med Nordjyllands Historiske Museum (museet i Hadsund og Havnø Mølle blev under hele behandlingen i byrådet ikke nævnt med ét ord - men o.k., de fylder heller ikke ret meget i kommunens budget). Som begrundelse angav Jette Rask, at Mariagerfjordområdet vægtes for lavt i Nordjyllands Historiske Museum. Herefter talte hun alene om Fyrkat-centeret, som jo kun er én af kommunens syv museumssteder under Nordjyllands Historiske Museum. Især fremdrog hun Fyrkatgårdens dårlige vedligeholdelsestilstand. Men trækkes vi ud af museumssamarbejdet og mister statstilskuddet, så får vi da endnu færre midler til bygningsvedligehold. Problemet er jo, at mens Aalborg Kommune i lighed med de fleste kommuner landet over har påtaget sig den udvendige vedligeholdelse af museumsbygninger, så kæmper vi i Mariagerfjord selv med såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse - selv på Rosendal i Hadsund, som er kommunens ejendom. Med hensyn til Fyrkat glemte Jette Rask at nævne, at Fyrkatborgen nu på foranledning af museumsdirektør Lars Nørbach kommer på Unescos liste over verdenskulturarv. Hun nævnte heller ikke, at Nordjyllands Historiske Museum har afholdt en idekonkurrence med henblik på et nyt Fyrkatmuseum, som direktør og bestyrelse bruger rigtig meget tid på at arbejde for. Formidlingen af selve ringborgen har også fået et gevaldigt løft i år, og indsatsen fortsættes næste år i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og Nordjyllands Historiske Museum. Hjerte, hvad vil du mer'? Og så forstår jeg ikke, at man som valgt byrådspolitiker kan tillade sig kun at varetage et enkelt områdes interesser og ikke hele kommunens. Der er jo succeshistorier nok at tage af på museumsområdet - hvis man ellers kunne flytte fokus fra Fyrkat - sådan bare et øjeblik. Hadsund Egns Museum indgik i fusionen Nordjyllands Historiske Museum i 2004 og altså inden kommunesammenlægningen. Allerede det første år fik vi med hjælp fra Aalborg Historiske Museums grafiker produceret en byhistorie, som både museet og byen kan være stolte af. To år efter lykkedes det - igen med assistance fra kolleger i Aalborg - at lave en ny udstilling med de nationalt og internationalt enestående fund fra Glargårde - fund vi aldrig havde haft tilgang til, hvis vi ikke havde fusioneret. Næste år udkommer i øvrigt en spændende bog om disse fund. Hvis vi tager et spring frem til situationen dags dato for museumsafdelingerne i den gamle Hadsund Kommune, så bruger vi kun 22 procent af de godt 3 mio. fra Mariagerfjord Kommune her i øst. Resten lander i det tidligere Sydhimmerlands Historiske Museum. De ca. 650.000 kr., Hadsund-afdelingen får fra kommunen, har i indeværende år affødt 144.000 kr. i statslige tilskud og 1.058.000 kr., som afdelingen selv har halet hjem fra fonde og puljer. For en investering på ca. 650.000 kr. har kommunen altså i år fået museumsarbejde i Hadsund for 1.852.000 kr. - det kalder jeg da en succeshistorie! For pengene har man fået lavet væsentlige restaureringsarbejder på Havnø Mølle for 306.000 kr., hvoraf kommunens skatteydere ikke har betalt en krone. På Rosendal er der lavet helt ny udstilling og investeret i alle de nymodens interaktive medier for 550.000 kr., hvoraf kommunens borgere har bidraget med et stort rundt nul. Vi har udgivet to nye bøger - et stort værk om dansk møllebyggeris historie, som i en lektørudtalelse fik prædikatet "veltilrettelagt standardværk", og en spændende afhandling om Fattiggården i Glerup og tidligere tiders fattigforsorg i området. Begge bøger er 100 procent eksternt finansieret. Ud over afdelingens egne aktiviteter, var vi sammen med den internationale mølleorganisation "The International Molinological Society" vært ved en international møllekonference med 96 deltagere fra 20 nationer og 4 kontinenter. Konferencens budget var på 1,2 mio. kr. og det holdt. Bortset fra et glas vin, som borgmesteren gav under modtagelsen i Hadsund, så kostede det ikke kommunens borgere en rød reje. Allerede nu begynder vi at få henvendelser fra udlandet, fordi vi er blevet kendt for vores viden om møllerestaureringer. Så sent som sidste lørdag havde vi en studiegruppe fra Polen på besøg. Havde det ikke været for fusionen, der skaffede mig af med en masse administrative byrder, og som har givet mig en masse gode kolleger at sparre med, så havde jeg aldrig haft en jordisk chance for at finde tid til at gennemføre så store projekter, og ingen fonde ville investere så mange penge i et museum, der ikke var statsanerkendt. Hvorfor fortæller man aldrig succeshistorierne fra Nordjyllands Historiske Museum? Et lille skulderklap i ny og næ ville varme, men først og fremmest: hvornår har man tænkt sig at give os arbejdsro? P.S. Disse ytringer står for min regning, som ansat ved museet og som borger og skatteyder i Mariagerfjord Kommune, men kan ikke tages til indtægt for institutionens mening som sådan.