Hospitaler

Hvornår kommer pengene?

Kære sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K): Du skal bestemt ikke lytte til det pres, der kommer fra dem, der mener, at du omgående skal skære igennem.

Du skal lytte til dem, der ved, hvor skoen trykker, og her er det ikke Erik Juhl-udvalget, eftersom de i Aalborg har glemt, at vi også har en psykiatri, og at det vil tage 22 år at bygge om på Sygehus Syd, som vil være en katastrofe for Aalborg by, og på det tidspunkt vil de dygtige medarbejdere være flygtet, så lyt til borgerne i stedet for. Derimod var det passende, at din statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) offentligt tilkendegav, at han havde fuld tillid til dig, og at der i de forhandlinger, der skal være mellem Danske Regioner, som har forhandlingsretten på vegne af de fem regioner med regeringen 1. februar, også vil blive taget hensyn til de folkevalgte regionsmedlemmer, som ikke er enig i Erik Juhl Udvalgets indstillinger Det var også tankevækkende, at de to mest magtfulde politikere i 2009, statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og Pia Kjærsgård (DF), sammen med De Radikales leder Margrethe Vestager var hovedtalere på Radikales Nyborg Strand Stævne, uden at der blev drøftet sygehuse. I den forbindelse vil jeg som næstformand i Region Nordjylland i forlængelse af statsministerens besøg forrige år på Aalborg Sygehus, hvor du fik fremvist det nyopførte medicinerhus, som har været rollemodel for danske regioner, med hensyn til effektivisering, meget mindre sygdom hos medarbejdere og en rentabilitet, som i løbet af 10 år har indtjent udgifter ved opførelse. På det tidspunkt forventer vi at være færdige med opførelse af et helt nyt sygehus på Postgården Øst for Aalborg Universitet. Medicinerhuset havde 2 sengs stuer og jeg husker tydeligt, at statsministeren udbrød, da han så det: "Er der ikke enestuer?". Derfor tillader jeg mig og spørge Sundhedsministeren og Statsministeren: - Hvornår får vi pengene til verdens bedste sundhedsvæsen? I valgkampen i november 2007 lovede statsministeren 80 mia. kr. til udbygning af det danske sygehusvæsen i verdensklasse. Det Radikale Venstre syntes og synes stadig, at det er en glimrende idé. Regeringen har indtil nu stillet 25 mia. kr. i udsigt. Foreløbig har regeringens Erik Juhl-udvalg om sundhed foreslået en fordeling af de første 15. mia. kr. Der er stadig langt op til de lovede 80 mia. kr. Dertil kommer, at udvalget på det groveste tilsidesætter de demokratiske beslutninger, som de fem regionsråd efter lange og vanskelige politiske overvejelser er nået frem til. Flere regionsråd har ønsket at bygge nye hospitaler. Det giver den bedste logistik, bedre behandlingsfaciliteter og mulighed for at få et meget lavt energiforbrug. Alligevel underkender udvalget regionsmedlemmernes beslutninger. Alle regionsråd har ønsket en byggestandard, som er fremtidssikret. Udvalget har i en håndevending skåret standarden ned på et minimum. Det Radikale Venstre spørger derfor Sundhedsministeren og Statsministeren: Hvornår kommer pengene til at realisere den gode målsætning om et dansk sundhedsvæsen i verdens klasse? Vil regeringen respektere de legitime demokratiske beslutninger, som de fem regions råd har truffet - endda i fuld overensstemmelse med regeringens egen målsætning.